Visa allt om Meil Services Aktiebolag
Visa allt om Meil Services Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 529 5 115 4 055 3 779 4 221 3 964 3 566 5 121 4 784 7 252
Övrig omsättning 8 60 60 50 49 48 58 29 32 64
Rörelseresultat (EBIT) -901 -8 -394 -7 -150 -448 -66 336 90 176
Resultat efter finansnetto -536 -8 298 172 81 -330 -14 345 85 164
Årets resultat -536 -8 298 172 81 -151 79 217 50 168
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 476 476 480 485 490 495 501 478 487
Omsättningstillgångar 2 017 2 775 3 353 3 084 3 340 3 295 3 619 4 174 3 125 4 184
Tillgångar 2 017 3 251 3 829 3 564 3 825 3 785 4 114 4 675 3 604 4 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 487 2 392 2 576 2 963 2 925 2 951 3 224 3 255 3 038 2 988
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 180 273 252 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 91 157 0 0
Kortfristiga skulder 530 859 1 253 602 901 834 620 989 313 1 430
Skulder och eget kapital 2 017 3 251 3 829 3 564 3 825 3 785 4 114 4 675 3 604 4 670
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 488 473 488 486 488 488 488 488 488 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 307 333 291 305 305 305 305 370 306 306
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 348 360 349 368 380 374 341 355 319 311
Utdelning till aktieägare 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 537 5 175 4 115 3 829 4 270 4 012 3 624 5 150 4 816 7 316
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 265 2 558 2 028 1 890 2 111 1 982 1 783 2 561 2 392 3 626
Personalkostnader per anställd (tkr) 591 601 580 597 602 600 597 638 570 565
Rörelseresultat, EBITDA -901 -8 -390 -2 -145 -443 -60 338 98 183
Nettoomsättningförändring -50,56% 26,14% 7,30% -10,47% 6,48% 11,16% -30,37% 7,04% -34,03% -%
Du Pont-modellen -26,57% -0,25% 7,78% 4,83% 2,35% -8,08% 1,29% 7,64% 2,75% 3,81%
Vinstmarginal -21,19% -0,16% 7,35% 4,55% 2,13% -7,72% 1,49% 6,97% 2,07% 2,45%
Bruttovinstmarginal 32,07% 32,24% 28,93% 42,60% 34,26% 30,80% 47,11% 41,55% 37,81% 26,23%
Rörelsekapital/omsättning 58,80% 37,46% 51,79% 65,68% 57,78% 62,08% 84,10% 62,19% 58,78% 37,98%
Soliditet 73,72% 73,58% 67,28% 83,14% 76,47% 77,97% 81,52% 73,83% 89,33% 67,87%
Kassalikviditet 176,04% 192,43% 123,62% 188,04% 152,61% 151,32% 202,42% 152,98% 330,67% 119,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...