Visa allt om Frontrunner Aktiebolag
Visa allt om Frontrunner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 121 301 273 255 177 0 710 2 390 811
Övrig omsättning - - 1 - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -42 -200 -202 -191 -233 -333 41 -522 -76
Resultat efter finansnetto -102 69 -130 -144 -157 -476 -113 613 -358 643
Årets resultat -102 69 -130 -144 -157 -476 -113 613 -358 643
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 149 0 0 0 4 9 13 1 888 2 408
Omsättningstillgångar 134 87 237 381 678 947 1 635 1 899 788 832
Tillgångar 134 236 237 381 678 952 1 644 1 912 2 676 3 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 226 157 287 585 890 1 569 1 802 1 927 2 654
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 33 133
Kortfristiga skulder 9 10 80 94 93 62 75 110 715 453
Skulder och eget kapital 134 236 237 381 678 952 1 644 1 912 2 676 3 240
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 170 10 10 38 54 12
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 75 288 193 0 111 17 78 0 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 31 89 59 50 43 36 47 10 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 154 148 203 120 738 369
Omsättning 0 121 302 273 260 177 0 710 2 390 811
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 121 301 273 255 177 - 710 1 195 406
Personalkostnader per anställd (tkr) - 106 378 258 228 173 63 174 53 34
Rörelseresultat, EBITDA -34 -42 -200 -202 -187 -229 -329 45 -517 -68
Nettoomsättningförändring -100,00% -59,80% 10,26% 7,06% 44,07% -% -100,00% -70,29% 194,70% -%
Du Pont-modellen -% 30,08% -54,01% -37,01% -18,44% -16,49% -% 39,85% -12,74% 21,17%
Vinstmarginal -% 58,68% -42,52% -51,65% -49,02% -88,70% -% 107,32% -14,27% 84,59%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 63,64% 52,16% 105,13% 229,41% 500,00% -% 251,97% 3,05% 46,73%
Soliditet 92,54% 95,76% 66,24% 75,33% 86,28% 93,49% 95,44% 94,25% 72,01% 81,91%
Kassalikviditet 1 488,89% 870,00% 296,25% 405,32% 729,03% 1 527,42% 2 180,00% 1 726,36% 110,21% 183,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...