Visa allt om Töre Hus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 83 94 518 10 168 14 265
Övrig omsättning 100 54 3 - - - - 86 3 685 43
Rörelseresultat (EBIT) 60 -241 -7 -31 -109 -175 - -188 952 -441
Resultat efter finansnetto 60 -240 -4 -26 -110 -174 - -134 804 -521
Årets resultat 60 -240 -4 -26 -110 -174 - -11 434 -161
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 160 600 800 510
Omsättningstillgångar 161 396 364 408 465 608 637 1 726 2 740 6 852
Tillgångar 161 396 364 408 465 608 797 2 326 3 540 7 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 92 332 336 362 472 646 1 901 1 912 1 478
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 117 201 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 084
Kortfristiga skulder 10 305 33 73 103 136 151 308 1 427 4 799
Skulder och eget kapital 161 396 364 408 465 608 797 2 326 3 540 7 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 28 35 127 748 854
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 14 0 0 0 24 1 381 1 908
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 1 3 4 1 28 637 881
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0
Omsättning 100 54 3 0 0 83 94 604 13 853 14 308
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 0 1 10 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 83 - 518 1 017 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 16 35 36 - 167 297 292
Rörelseresultat, EBITDA 60 -241 -7 -31 -109 -175 - -188 1 024 -291
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -11,70% -81,85% -94,91% -28,72% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -28,45% 5,52% -5,46% 27,32% -5,94%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -208,43% -% -24,52% 9,51% -3,06%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 73,49% -% 56,95% 45,53% 47,61%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 568,67% 517,02% 273,75% 12,91% 14,39%
Soliditet 93,79% 23,23% 91,21% 82,35% 77,85% 77,63% 81,05% 85,35% 58,10% 20,08%
Kassalikviditet 1 610,00% 129,84% 1 103,03% 558,90% 451,46% 419,12% 388,08% 548,38% 175,96% 88,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...