Visa allt om Töre Hus Aktiebolag
Visa allt om Töre Hus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 * 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 101 0 0 0 0 0 83 94 518 10 168
Övrig omsättning 21 100 54 3 - - - - 86 3 685
Rörelseresultat (EBIT) 115 60 -241 -7 -31 -109 -175 - -188 952
Resultat efter finansnetto 115 60 -240 -4 -26 -110 -174 - -134 804
Årets resultat 115 60 -240 -4 -26 -110 -174 - -11 434
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 * 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 160 600 800
Omsättningstillgångar 280 161 396 364 408 465 608 637 1 726 2 740
Tillgångar 280 161 396 364 408 465 608 797 2 326 3 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 151 92 332 336 362 472 646 1 901 1 912
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 117 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 10 305 33 73 103 136 151 308 1 427
Skulder och eget kapital 280 161 396 364 408 465 608 797 2 326 3 540
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 28 35 127 748
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 14 0 0 0 24 1 381
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 1 3 4 1 28 637
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0
Omsättning 122 100 54 3 0 0 83 94 604 13 853
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 0 1 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 83 - 518 1 017
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 16 35 36 - 167 297
Rörelseresultat, EBITDA 115 60 -241 -7 -31 -109 -175 - -188 1 024
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -11,70% -81,85% -94,91% -%
Du Pont-modellen 41,07% -% -% -% -% -% -28,45% -% -5,46% 27,32%
Vinstmarginal 113,86% -% -% -% -% -% -208,43% -% -24,52% 9,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% 73,49% -% 56,95% 45,53%
Rörelsekapital/omsättning 262,38% -% -% -% -% -% 568,67% 517,02% 273,75% 12,91%
Soliditet 95,00% 93,79% 23,23% 91,21% 82,35% 77,85% 77,63% 81,05% 85,35% 58,10%
Kassalikviditet 1 866,67% 1 610,00% 129,84% 1 103,03% 558,90% 451,46% 419,12% 388,08% 548,38% 175,96%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-06: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...