Visa allt om Restaurant Entré Aktiebolag
Visa allt om Restaurant Entré Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 999 20 624 19 040 18 690 17 326 16 751 17 421 19 248 19 970 18 864
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -729 243 8 -1 373 -2 932 -379 -1 058 -238 162 -316
Resultat efter finansnetto -772 147 -132 -1 598 -3 127 -450 -1 133 -279 174 -287
Årets resultat -14 -20 -45 -1 249 -2 607 -255 -479 235 557 317
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 989 1 153 1 407 1 828 1 943 698 728 1 239 2 080 2 671
Omsättningstillgångar 3 854 4 786 3 695 4 504 6 847 4 597 4 807 3 603 3 458 3 654
Tillgångar 4 843 5 939 5 102 6 333 8 789 5 295 5 535 4 842 5 538 6 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 865 879 899 944 928 942 940 940 941 940
Obeskattade reserver 450 450 572 596 491 87 198 687 1 301 1 912
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 528 4 609 3 631 4 793 7 370 4 266 4 397 3 215 3 296 3 473
Skulder och eget kapital 4 843 5 939 5 102 6 333 8 789 5 295 5 535 4 842 5 538 6 326
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 600 597 - 0 520 499 494 543 513 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 885 3 715 4 014 4 607 3 638 3 293 3 365 3 822 3 994 3 853
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 636 1 630 1 550 1 593 1 611 1 531 5 414 1 687 1 793 1 780
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 999 20 624 19 040 18 690 17 326 16 751 17 421 19 248 19 970 18 864
Nyckeltal
Antal anställda 16 14 13 13 13 13 14 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 187 1 473 1 465 1 438 1 333 1 289 1 244 1 283 1 331 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) 428 459 474 519 458 447 442 409 425 417
Rörelseresultat, EBITDA -284 685 440 -980 -2 595 -64 -196 706 1 102 739
Nettoomsättningförändring -7,88% 8,32% 1,87% 7,87% 3,43% -3,85% -9,49% -3,62% 5,86% -%
Du Pont-modellen -14,99% 4,19% 0,47% -21,46% -33,31% -7,04% -18,97% -4,46% 3,67% -4,08%
Vinstmarginal -3,82% 1,21% 0,13% -7,27% -16,90% -2,23% -6,03% -1,12% 1,02% -1,37%
Bruttovinstmarginal 94,62% 93,85% 94,35% 92,87% 91,83% 92,19% 91,52% 91,24% 91,45% 90,68%
Rörelsekapital/omsättning 1,72% 0,86% 0,34% -1,55% -3,02% 1,98% 2,35% 2,02% 0,81% 0,96%
Soliditet 25,11% 20,71% 26,37% 21,84% 14,68% 19,00% 19,62% 29,63% 33,91% 36,62%
Kassalikviditet 107,11% 102,60% 99,15% 91,97% 91,60% 105,25% 107,07% 108,90% 102,00% 102,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...