Visa allt om Gullström Fastighet och Konsult AB
Visa allt om Gullström Fastighet och Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 324 10 810 8 734 8 174 8 194 8 407 7 699 7 463 6 899 7 169
Övrig omsättning 12 513 477 564 557 1 923 1 984 19 756 2 554 -
Rörelseresultat (EBIT) 7 113 2 105 6 025 4 290 6 032 5 497 3 826 2 843 4 769 2 368
Resultat efter finansnetto 7 228 2 306 6 189 4 445 5 993 5 383 3 698 2 639 4 638 2 180
Årets resultat 5 546 1 439 4 049 2 796 3 347 3 292 2 170 1 261 2 330 970
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 585 15 973 13 114 14 213 15 665 9 009 9 935 10 724 12 706 15 545
Omsättningstillgångar 25 664 18 216 18 713 12 567 8 822 13 857 11 143 7 976 6 274 3 003
Tillgångar 38 248 34 188 31 828 26 781 24 486 22 866 21 078 18 700 18 981 18 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 616 22 794 21 755 18 106 15 310 11 963 8 671 6 501 5 255 2 925
Obeskattade reserver 9 283 9 178 8 754 7 790 7 196 5 798 4 916 4 202 3 340 1 984
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 872 588
Kortfristiga skulder 1 349 2 216 1 318 885 1 980 5 105 7 491 7 998 9 515 13 051
Skulder och eget kapital 38 248 34 188 31 828 26 781 24 486 22 866 21 078 18 700 18 981 18 548
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 648 648 671 435 0 360 190 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 588 726 - 341 271 582 703 1 219 1 028 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 161 303 273 548 328 310 321 625 525 317
Utdelning till aktieägare 0 0 400 400 0 0 0 0 15 0
Omsättning 16 837 11 287 9 298 8 731 10 117 10 391 7 718 8 219 9 453 7 169
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 4 3 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 162 5 405 4 367 2 725 2 731 2 102 2 566 1 493 1 725 1 792
Personalkostnader per anställd (tkr) 385 537 473 644 463 340 334 464 442 326
Rörelseresultat, EBITDA 7 870 3 901 7 222 5 982 7 733 7 010 5 428 4 519 6 595 3 953
Nettoomsättningförändring -60,00% 23,77% 6,85% -0,24% -2,53% 9,20% 3,16% 8,18% -3,77% -%
Du Pont-modellen 18,90% 6,75% 19,46% 16,64% 24,84% 24,18% 18,34% 15,38% 25,21% 12,77%
Vinstmarginal 167,16% 21,35% 70,91% 54,53% 74,23% 65,75% 50,21% 38,54% 69,36% 33,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,86% 100,00% 99,50% 96,56% 94,84% 94,16% 97,06% 90,46%
Rörelsekapital/omsättning 562,33% 148,01% 199,16% 142,92% 83,50% 104,10% 47,43% -0,29% -46,98% -140,16%
Soliditet 91,13% 87,61% 89,80% 89,05% 84,18% 71,01% 58,33% 50,94% 40,36% 23,47%
Kassalikviditet 1 902,45% 722,20% 1 310,93% 1 420,00% 445,56% 271,44% 148,75% 99,72% 65,94% 23,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...