Visa allt om Svenska Produkt-Depån Aktiebolag
Visa allt om Svenska Produkt-Depån Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 406 398 361 589 879 972 796 711 749 773
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 40 -1 -83 8 21 28 55 -75 63
Resultat efter finansnetto 71 39 -6 -87 8 14 11 52 -76 61
Årets resultat 60 39 -6 -87 8 -2 5 53 -67 43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 5 11 16 16
Omsättningstillgångar 186 143 182 224 485 408 497 732 296 272
Tillgångar 186 143 182 224 485 408 503 742 312 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 101 -100 -94 -7 -14 -12 -17 -70 -3
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 27 47 100 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 42 282 318 464 376 415 760 382 281
Skulder och eget kapital 186 143 182 224 485 408 503 742 312 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 164 230 69 190 250 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 117 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 37 51 72 22 59 86 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 406 398 361 589 879 972 796 711 749 773
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 406 398 361 589 879 972 796 - 749 773
Personalkostnader per anställd (tkr) 18 19 1 195 277 363 145 - 378 268
Rörelseresultat, EBITDA 71 40 -1 -83 8 26 33 60 -75 68
Nettoomsättningförändring 2,01% 10,25% -38,71% -32,99% -9,57% 22,11% 11,95% -5,07% -3,10% -%
Du Pont-modellen 38,17% 27,97% -0,55% -37,05% 1,65% 5,15% 5,96% 7,55% -24,04% 21,88%
Vinstmarginal 17,49% 10,05% -0,28% -14,09% 0,91% 2,16% 3,77% 7,88% -10,01% 8,15%
Bruttovinstmarginal 48,77% 49,50% 21,61% 70,46% 76,79% 81,79% 69,85% 87,48% 77,57% 68,56%
Rörelsekapital/omsättning 39,66% 25,38% -27,70% -15,96% 2,39% 3,29% 10,30% -3,94% -11,48% -1,16%
Soliditet 86,56% 70,63% -54,95% -41,96% -1,44% -3,43% -2,39% -2,39% -22,44% 1,21%
Kassalikviditet 644,00% 280,95% 55,32% 15,72% 65,95% 71,54% 101,93% 78,68% 65,97% 82,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...