Visa allt om TMP Teknik i Åtvidaberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 680 1 158 662 1 329 3 144 2 763 1 898 1 597 1 783 1 917
Övrig omsättning 5 - 44 - 1 - - - - 48
Rörelseresultat (EBIT) -162 -239 -130 -204 543 612 161 -218 125 376
Resultat efter finansnetto -140 -207 -94 -153 1 143 658 178 -230 107 438
Årets resultat -7 0 -35 -5 864 371 95 22 85 250
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 650 677 704 297 346 1 225 1 190 1 252 1 357 1 484
Omsättningstillgångar 2 651 2 640 2 801 3 088 3 457 1 527 921 722 776 875
Tillgångar 3 301 3 317 3 505 3 385 3 803 2 751 2 111 1 974 2 132 2 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 669 2 676 2 676 2 711 2 716 1 853 1 482 1 387 1 364 1 279
Obeskattade reserver 0 133 341 400 547 383 223 177 458 495
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 631 508 488 275 540 516 406 410 310 585
Skulder och eget kapital 3 301 3 317 3 505 3 385 3 803 2 751 2 111 1 974 2 132 2 359
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 240 240 380 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 422 805 389 723 1 101 536 437 388 411 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 270 139 254 373 267 236 264 234 206
Utdelning till aktieägare 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 685 1 158 706 1 329 3 145 2 763 1 898 1 597 1 783 1 965
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 340 579 331 443 1 048 921 949 799 892 959
Personalkostnader per anställd (tkr) 287 540 281 330 495 352 458 519 449 406
Rörelseresultat, EBITDA -135 -212 -103 -155 592 612 240 -138 220 474
Nettoomsättningförändring -41,28% 74,92% -50,19% -57,73% 13,79% 45,57% 18,85% -10,43% -6,99% -%
Du Pont-modellen -4,21% -6,24% -2,68% -4,52% 30,06% 23,95% 8,76% -9,57% 7,83% 18,95%
Vinstmarginal -20,44% -17,88% -14,20% -11,51% 36,35% 23,85% 9,75% -11,83% 9,37% 23,32%
Bruttovinstmarginal 93,53% 93,78% 89,43% 91,35% 81,68% 79,19% 82,30% 80,53% 80,87% 82,16%
Rörelsekapital/omsättning 297,06% 184,11% 349,40% 211,66% 92,78% 36,59% 27,13% 19,54% 26,14% 15,13%
Soliditet 80,85% 83,80% 83,94% 88,80% 82,02% 77,62% 77,99% 76,72% 79,44% 69,33%
Kassalikviditet 420,13% 519,69% 573,98% 1 122,91% 640,19% 295,93% 226,85% 176,10% 250,32% 149,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...