Visa allt om Börjessons Sotning & Ventilation Aktiebolag
Visa allt om Börjessons Sotning & Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 10 638 8 524 8 362 8 266 8 444 7 151 6 812 6 503 6 637 7 023
Övrig omsättning 134 2 101 29 23 - - 268 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -222 349 -567 82 777 386 -53 1 008 1 206
Resultat efter finansnetto 9 -222 350 -565 77 773 372 -66 993 1 191
Årets resultat 9 -226 350 -579 76 364 -118 -66 704 1 196
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 49 60 228 159 240 457 1 937 2 027 2 156
Omsättningstillgångar 2 044 1 823 1 973 1 042 2 098 1 824 1 440 1 895 1 915 1 897
Tillgångar 2 055 1 872 2 032 1 270 2 257 2 064 1 897 3 832 3 942 4 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 420 410 636 286 966 992 629 1 112 1 536 1 222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 636 1 462 1 396 984 1 292 1 072 1 269 2 720 2 406 2 831
Skulder och eget kapital 2 055 1 872 2 032 1 270 2 257 2 064 1 897 3 832 3 942 4 053
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 616 979 562 413 367 830 717
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 422 3 595 2 601 3 201 1 633 1 680 1 349 1 100 2 786 1 846
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 606 1 349 1 308 1 481 1 393 830 852 718 863 1 029
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 0 100 258 100
Omsättning 10 772 8 526 8 463 8 295 8 467 7 151 6 812 6 771 6 645 7 023
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 11 11 9 6 6 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 967 775 760 751 768 795 1 135 1 084 830 878
Personalkostnader per anställd (tkr) 592 485 461 519 478 368 461 584 372 471
Rörelseresultat, EBITDA 3 -209 374 -508 134 938 538 112 1 188 1 248
Nettoomsättningförändring 24,80% 1,94% 1,16% -2,11% 18,08% 4,98% 4,75% -2,02% -5,50% -%
Du Pont-modellen 1,31% -11,49% 17,62% -44,33% 3,68% 37,69% 21,09% -1,25% 25,60% 29,76%
Vinstmarginal 0,25% -2,52% 4,28% -6,81% 0,98% 10,88% 5,87% -0,74% 15,20% 17,17%
Bruttovinstmarginal 81,85% 85,68% 86,38% 86,77% 87,71% 84,87% 73,28% 79,89% 88,35% 85,95%
Rörelsekapital/omsättning 3,84% 4,24% 6,90% 0,70% 9,55% 10,52% 2,51% -12,69% -7,40% -13,30%
Soliditet 20,44% 21,90% 31,30% 22,52% 42,80% 48,06% 33,16% 29,02% 38,96% 30,15%
Kassalikviditet 124,94% 124,69% 141,33% 98,27% 162,38% 170,15% 113,48% 69,67% 79,59% 67,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...