Visa allt om Housework Productions Aktiebolag
Visa allt om Housework Productions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 0 273 339 828 489 359 401 0 0 400
Övrig omsättning - - - - 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -257 -46 -144 108 -385 106 -12 -35 -70 85
Resultat efter finansnetto -284 -92 -198 63 -393 -13 -15 -35 -70 155
Årets resultat -284 -92 -198 63 -393 -19 -15 -12 -70 112
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 295 362 430 498 621 495 135 142 150 120
Omsättningstillgångar 71 105 310 261 63 88 187 12 53 553
Tillgångar 366 467 740 759 685 583 322 155 203 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -808 -524 -432 -234 -297 96 115 129 141 211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 604 608 583 540 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 174 388 564 410 442 487 207 25 38 438
Skulder och eget kapital 366 467 740 759 685 583 322 155 203 673
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12 2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 25 45 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 30 104 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 273 339 828 493 359 401 0 0 400
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 339 828 489 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 36 63 159 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -189 22 -76 265 -299 163 -5 -28 -63 85
Nettoomsättningförändring -100,00% -19,47% -59,06% 69,33% 36,21% -10,47% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -9,85% -19,46% 14,23% -56,20% -2,23% -3,73% -% -% 23,03%
Vinstmarginal -% -16,85% -42,48% 13,04% -78,73% -3,62% -2,99% -% -% 38,75%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 99,64% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -103,66% -74,93% -18,00% -77,51% -111,14% -4,99% -% -% 28,75%
Soliditet -220,77% -112,21% -58,38% -30,83% -43,36% 16,47% 35,71% 83,23% 77,62% 33,81%
Kassalikviditet 6,05% 27,06% 54,96% 63,66% 14,25% 18,07% 90,34% 48,00% 139,47% 126,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...