Visa allt om WRI, Wide Range Infrastructure AB
Visa allt om WRI, Wide Range Infrastructure AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 098 50 55 76 120 112 128 101 3 104
Övrig omsättning - - - - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 13 17 24 -22 81 33 59 70 -15 7
Resultat efter finansnetto 4 17 23 -22 81 33 59 70 -15 7
Årets resultat 3 14 22 -22 70 33 59 70 -15 7
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 406 0 6 11 5 8 10 0 2 6
Omsättningstillgångar 709 78 73 74 235 205 208 193 110 105
Tillgångar 1 114 78 79 84 240 213 218 194 113 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 65 51 29 141 154 180 156 86 102
Obeskattade reserver 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 402 13 26 55 99 58 38 37 26 10
Skulder och eget kapital 1 114 78 79 84 240 213 218 194 113 111
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 54 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 168 0 0 17 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 90 34 0 0 0 0
Omsättning 1 098 50 55 76 120 112 128 101 3 108
Nyckeltal
Antal anställda 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 366 - - 76 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 251 - - 71 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 33 17 26 -19 83 35 62 72 -11 11
Nettoomsättningförändring 2 096,00% -9,09% -27,63% -36,67% 7,14% -12,50% 26,73% 3 266,67% -97,12% -%
Du Pont-modellen 1,17% 21,79% 30,38% -26,19% 33,75% 15,49% 27,06% 36,08% -13,27% 6,31%
Vinstmarginal 1,18% 34,00% 43,64% -28,95% 67,50% 29,46% 46,09% 69,31% -500,00% 6,73%
Bruttovinstmarginal 97,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,39% 63,28% 84,16% 100,00% 45,19%
Rörelsekapital/omsättning 27,96% 130,00% 85,45% 25,00% 113,33% 131,25% 132,81% 154,46% 2 800,00% 91,35%
Soliditet 6,19% 83,33% 65,49% 34,52% 58,75% 72,30% 82,57% 80,41% 76,11% 91,89%
Kassalikviditet 176,37% 600,00% 280,77% 134,55% 237,37% 353,45% 439,47% 283,78% 23,08% 10,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...