Visa allt om Kjell Åke Thim Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Kjell Åke Thim Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 750 713 1 350 1 082 856 1 161 748
Övrig omsättning - - - - 333 351 350 372 339 386
Rörelseresultat (EBIT) 0 -208 0 -139 33 -28 -18 -69 24 -191
Resultat efter finansnetto 0 -208 0 -139 4 -61 -44 -112 0 -186
Årets resultat 0 -208 0 -139 4 -61 -44 -112 0 -186
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 320 320 344 367 391 393 425 586
Omsättningstillgångar 100 119 5 0 846 979 889 892 1 088 1 087
Tillgångar 103 123 325 320 1 190 1 347 1 280 1 285 1 513 1 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 103 312 313 452 448 527 571 682 682
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 19 13 8 728 737 642 563 669 808
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 10 163 111 151 161 182
Skulder och eget kapital 103 123 325 320 1 190 1 347 1 280 1 285 1 513 1 673
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 79
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 750 1 046 1 701 1 432 1 228 1 500 1 134
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 748
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 163
Rörelseresultat, EBITDA 0 -208 0 -139 33 -28 -16 -61 36 -167
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 5,19% -47,19% 24,77% 26,40% -26,27% 55,21% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -43,44% 2,77% -2,08% -1,41% -5,37% 3,77% -8,19%
Vinstmarginal -% -% -% -18,53% 4,63% -2,07% -1,66% -8,06% 4,91% -18,32%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -12,67% -38,29% -15,48% -17,74% -30,61% -9,13% -11,76%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 0,00% 117,25% 60,44% 71,90% 86,57% 79,84% 120,99%
Soliditet 100,00% 83,74% 96,00% 97,81% 37,98% 33,26% 41,17% 44,44% 45,08% 40,77%
Kassalikviditet -% -% -% -% 10,00% 63,80% 4,50% 5,30% 139,13% 78,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...