Visa allt om All-Tech i Göteborg AB
Visa allt om All-Tech i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 695 3 721 2 741 3 168 3 447 2 833 3 291 3 487 3 281 2 859
Övrig omsättning - 2 4 - - 1 - - 62 244
Rörelseresultat (EBIT) 182 201 2 137 255 221 323 231 414 328
Resultat efter finansnetto 183 211 16 147 262 221 328 219 416 329
Årets resultat 103 151 67 125 169 120 237 156 225 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 8 117 133 50 34 50 23 28 22
Omsättningstillgångar 1 938 1 875 1 594 1 630 1 835 1 636 1 737 1 476 1 606 1 204
Tillgångar 1 982 1 882 1 711 1 764 1 885 1 670 1 787 1 499 1 634 1 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 523 620 619 701 719 677 684 567 561 485
Obeskattade reserver 341 291 275 346 371 341 287 283 286 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 118 971 817 716 795 651 816 649 787 554
Skulder och eget kapital 1 982 1 882 1 711 1 764 1 885 1 670 1 787 1 499 1 634 1 226
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 638 698 722 698 720 685 651 491
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 929 970 172 117 63 51 63 105 65 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 437 415 381 393 381 371 376 383 348 279
Utdelning till aktieägare 150 200 150 150 143 127 127 120 150 150
Omsättning 3 695 3 723 2 745 3 168 3 447 2 834 3 291 3 487 3 343 3 103
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 232 1 240 1 371 1 584 1 724 1 417 1 646 1 744 1 641 1 430
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 468 601 611 589 566 582 588 534 416
Rörelseresultat, EBITDA 193 209 18 156 277 237 339 249 422 339
Nettoomsättningförändring -0,70% 35,75% -13,48% -8,09% 21,67% -13,92% -5,62% 6,28% 14,76% -%
Du Pont-modellen 9,18% 11,21% 0,94% 8,33% 13,90% 13,23% 18,52% 15,48% 25,58% 27,00%
Vinstmarginal 4,93% 5,67% 0,58% 4,64% 7,60% 7,80% 10,06% 6,65% 12,74% 11,58%
Bruttovinstmarginal 56,29% 56,79% 60,12% 58,30% 58,83% 64,17% 57,49% 57,18% 59,04% 47,50%
Rörelsekapital/omsättning 22,19% 24,29% 28,35% 28,85% 30,17% 34,77% 27,99% 23,72% 24,96% 22,74%
Soliditet 39,81% 45,00% 48,71% 54,20% 52,65% 55,59% 50,11% 51,42% 46,94% 50,48%
Kassalikviditet 122,81% 141,09% 136,84% 170,53% 184,40% 195,39% 168,63% 184,28% 167,73% 170,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...