Visa allt om Ungdomarnas Gård i Ramlösa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 306 368 408 408 0 0 0 330 0
Övrig omsättning - - - - - 271 408 360 - 295
Rörelseresultat (EBIT) -6 5 -31 27 42 15 6 -37 126 51
Resultat efter finansnetto -6 5 -31 27 42 14 4 -39 124 49
Årets resultat -6 5 -19 15 32 14 4 -39 89 35
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13
Omsättningstillgångar 203 210 204 241 208 166 152 183 315 219
Tillgångar 203 210 204 241 208 166 152 183 325 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 188 184 203 188 156 142 137 266 207
Obeskattade reserver 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 21 21 26 15 11 11 45 59 24
Skulder och eget kapital 203 210 204 241 208 166 152 183 325 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 30
Omsättning 0 306 368 408 408 271 408 360 330 295
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 408 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 5 -31 27 42 15 6 -27 129 58
Nettoomsättningförändring -100,00% -16,85% -9,80% 0,00% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% 2,38% -15,20% 11,20% 20,19% -% -% -% 38,77% -%
Vinstmarginal -% 1,63% -8,42% 6,62% 10,29% -% -% -% 38,18% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 61,76% 49,73% 52,70% 47,30% -% -% -% 77,58% -%
Soliditet 90,15% 89,52% 90,20% 87,90% 92,16% 93,98% 93,42% 74,86% 81,85% 89,22%
Kassalikviditet 966,67% 1 000,00% 971,43% 926,92% 1 386,67% 1 509,09% 1 381,82% 406,67% 533,90% 912,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...