Visa allt om Ungdomarnas Gård i Ramlösa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 306 368 408 408 0 0 0 330 0 135
Övrig omsättning - - - - 271 408 360 - 295 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -31 27 42 15 6 -37 126 51 5
Resultat efter finansnetto 5 -31 27 42 14 4 -39 124 49 1
Årets resultat 5 -19 15 32 14 4 -39 89 35 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 10 13 21
Omsättningstillgångar 210 204 241 208 166 152 183 315 219 162
Tillgångar 210 204 241 208 166 152 183 325 232 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 188 184 203 188 156 142 137 266 207 173
Obeskattade reserver 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 21 26 15 11 11 45 59 24 11
Skulder och eget kapital 210 204 241 208 166 152 183 325 232 183
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 90 30 0
Omsättning 306 368 408 408 271 408 360 330 295 135
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 408 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 -31 27 42 15 6 -27 129 58 33
Nettoomsättningförändring -16,85% -9,80% 0,00% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 2,38% -15,20% 11,20% 20,19% -% -% -% 38,77% -% 2,73%
Vinstmarginal 1,63% -8,42% 6,62% 10,29% -% -% -% 38,18% -% 3,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,76% 49,73% 52,70% 47,30% -% -% -% 77,58% -% 111,85%
Soliditet 89,52% 90,20% 87,90% 92,16% 93,98% 93,42% 74,86% 81,85% 89,22% 94,54%
Kassalikviditet 1 000,00% 971,43% 926,92% 1 386,67% 1 509,09% 1 381,82% 406,67% 533,90% 912,50% 1 472,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...