Visa allt om Bjerninge & Partners Aktiebolag
Visa allt om Bjerninge & Partners Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 295 25 5 319 13 55 0 5 298 214
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 -10 -96 102 -39 -10 -44 -55 -1 0
Resultat efter finansnetto 48 -12 -90 78 -53 36 21 -53 6 25
Årets resultat 48 -12 -71 43 -42 30 11 -45 -5 7
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 57 83 6 104 147 103 120 180 173
Omsättningstillgångar 157 48 48 212 63 53 53 71 146 138
Tillgångar 214 105 131 218 167 200 156 191 326 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 76 88 159 116 157 127 116 162 167
Obeskattade reserver 0 0 0 20 0 11 5 0 16 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 29 43 40 51 32 23 75 148 135
Skulder och eget kapital 214 105 131 218 167 200 156 191 326 311
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 142 6 6 4 21 136 74
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 20 20 59 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 2 2 8 17 9 9 6 11 46 28
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 295 25 5 319 13 55 0 5 298 214
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 295 25 5 319 13 55 - 5 298 214
Personalkostnader per anställd (tkr) 236 22 86 182 32 35 26 26 218 148
Rörelseresultat, EBITDA 48 -10 -95 104 -37 -8 -42 -54 0 1
Nettoomsättningförändring 1 080,00% 400,00% -98,43% 2 353,85% -76,36% -% -100,00% -98,32% 39,25% -%
Du Pont-modellen 22,43% -9,52% -68,70% 53,67% -23,35% 30,00% -% -27,75% 1,84% 8,04%
Vinstmarginal 16,27% -40,00% -1 800,00% 36,68% -300,00% 109,09% -% -1 060,00% 2,01% 11,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,71% 76,00% 100,00% 53,92% 92,31% 38,18% -% -80,00% -0,67% 1,40%
Soliditet 57,94% 72,38% 67,18% 79,70% 69,46% 82,55% 83,77% 60,73% 53,23% 56,01%
Kassalikviditet 174,44% 165,52% 111,63% 530,00% 123,53% 165,62% 230,43% 94,67% 98,65% 102,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...