Visa allt om Bjerninge & Partners Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 25 5 319 13 55 0 5 298 214 69
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -96 102 -39 -10 -44 -55 -1 0 -49
Resultat efter finansnetto -12 -90 78 -53 36 21 -53 6 25 -30
Årets resultat -12 -71 43 -42 30 11 -45 -5 7 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 83 6 104 147 103 120 180 173 141
Omsättningstillgångar 48 48 212 63 53 53 71 146 138 76
Tillgångar 105 131 218 167 200 156 191 326 311 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 88 159 116 157 127 116 162 167 160
Obeskattade reserver 0 0 20 0 11 5 0 16 10 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 43 40 51 32 23 75 148 135 57
Skulder och eget kapital 105 131 218 167 200 156 191 326 311 217
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 142 6 6 4 21 136 74 58
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 20 59 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 2 8 17 9 9 6 11 46 28 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 5 319 13 55 0 5 298 214 69
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 25 5 319 13 55 - 5 298 214 69
Personalkostnader per anställd (tkr) 22 86 182 32 35 26 26 218 148 56
Rörelseresultat, EBITDA -10 -95 104 -37 -8 -42 -54 0 1 -47
Nettoomsättningförändring 400,00% -98,43% 2 353,85% -76,36% -% -100,00% -98,32% 39,25% 210,14% -%
Du Pont-modellen -9,52% -68,70% 53,67% -23,35% 30,00% -% -27,75% 1,84% 8,04% -14,29%
Vinstmarginal -40,00% -1 800,00% 36,68% -300,00% 109,09% -% -1 060,00% 2,01% 11,68% -44,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 76,00% 100,00% 53,92% 92,31% 38,18% -% -80,00% -0,67% 1,40% 27,54%
Soliditet 72,38% 67,18% 79,70% 69,46% 82,55% 83,77% 60,73% 53,23% 56,01% 73,73%
Kassalikviditet 165,52% 111,63% 530,00% 123,53% 165,62% 230,43% 94,67% 98,65% 102,22% 133,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...