Visa allt om K-Svets Venture AB
Visa allt om K-Svets Venture AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -208 -123 -1 -65 -108 -21 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 949 -9 792 33 204 -12 550 45 316 17 113 8 488 -4 469 15 339 7 214
Årets resultat -1 697 -9 758 33 203 -12 526 45 326 17 257 8 412 -4 507 15 310 7 197
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 336 520 326 364 314 070 269 783 283 852 200 132 149 475 140 822 126 931 113 426
Omsättningstillgångar 1 1 15 751 1 628 56 46 38 73 19
Tillgångar 336 521 326 364 329 821 269 784 284 481 200 189 149 522 140 859 127 004 113 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 224 100 921 110 634 77 480 89 966 44 641 27 383 18 971 23 478 8 168
Obeskattade reserver 83 101 122 138 147 276 466 426 405 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 237 082 225 319 219 041 192 143 194 161 153 187 121 633 121 441 103 102 104 875
Kortfristiga skulder 132 24 24 23 206 2 085 38 22 19 12
Skulder och eget kapital 336 521 326 364 329 821 269 784 284 481 200 189 149 522 140 859 127 004 113 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -208 -123 -1 -65 -108 -21 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 29,50% 30,95% 33,57% 28,76% 31,66% 22,40% 18,54% 13,69% 18,72% 7,45%
Kassalikviditet 0,76% 4,17% 65 629,17% 4,35% 304,85% 2,69% 121,05% 172,73% 384,21% 158,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...