Visa allt om Elservice Å. Eriksson Aktiebolag
Visa allt om Elservice Å. Eriksson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 342 675 939 1 229
Övrig omsättning - 22 - 8 - - 8 - - 8
Rörelseresultat (EBIT) -11 13 -4 0 -17 -29 -319 -115 -75 -66
Resultat efter finansnetto 5 1 288 51 90 1 23 -156 -142 16 45
Årets resultat 4 1 033 51 90 1 20 -161 -142 89 28
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9
Omsättningstillgångar 1 003 2 375 1 391 1 384 1 331 1 372 1 475 1 658 1 813 1 974
Tillgångar 1 003 2 375 1 391 1 384 1 331 1 372 1 475 1 660 1 818 1 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 745 1 216 1 183 1 132 1 042 1 172 1 301 1 463 1 605 1 515
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 258 1 158 208 252 289 201 174 198 213 372
Skulder och eget kapital 1 003 2 375 1 391 1 384 1 331 1 372 1 475 1 660 1 818 1 983
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 260 307 299 310
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 4 193 369
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 169 230 286 336
Utdelning till aktieägare 150 475 1 000 0 0 130 150 0 0 0
Omsättning 0 22 0 8 0 0 350 675 939 1 237
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 342 675 470 615
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 431 542 390 508
Rörelseresultat, EBITDA -11 13 -4 0 -17 -29 -319 -113 -70 -59
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -49,33% -28,12% -23,60% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -8,47% 0,60% 0,94% 2,27%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -36,55% 1,48% 1,81% 3,66%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 85,38% 87,41% 92,55% 91,78%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 380,41% 216,30% 170,39% 130,35%
Soliditet 74,28% 51,20% 85,05% 81,79% 78,29% 85,42% 88,20% 88,13% 88,28% 79,89%
Kassalikviditet 388,76% 205,09% 668,75% 549,21% 460,55% 682,59% 847,70% 819,19% 821,60% 511,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...