Visa allt om Memoteknik Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 35 203 24 354 38 605 29 544 33 923 27 466 34 773 37 464 34 014 27 562
Övrig omsättning 98 - 6 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 990 1 947 3 386 -2 084 910 -1 981 2 146 2 828 2 561 1 244
Resultat efter finansnetto 6 965 1 857 2 856 -2 675 510 -2 169 1 864 2 534 2 235 893
Årets resultat 1 760 1 364 2 496 -2 675 510 -960 972 1 252 2 194 893
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 192 416 568 600 234 347 518 505 864
Omsättningstillgångar 14 909 10 551 11 192 12 787 16 966 11 831 12 658 17 976 11 350 10 409
Tillgångar 15 069 10 744 11 608 13 354 17 567 12 065 13 005 18 495 11 854 11 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 244 4 930 4 291 1 795 3 755 3 645 5 115 4 713 3 962 1 767
Obeskattade reserver 1 021 297 0 0 0 0 1 209 749 0 0
Avsättningar (tkr) 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 650 2 650 3 970 0 0 0 233 2 004
Kortfristiga skulder 9 805 5 031 3 668 8 909 9 841 8 419 6 680 13 032 7 660 7 502
Skulder och eget kapital 15 069 10 744 11 608 13 354 17 567 12 065 13 005 18 495 11 854 11 274
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 383 421 202 412 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 447 2 631 3 877 4 344 3 979 3 882 3 617 3 784 3 291 3 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 350 1 195 1 726 2 135 1 953 2 097 1 916 2 155 1 832 1 811
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 900 510 500 500 0
Omsättning 35 301 24 354 38 611 29 544 33 923 27 466 34 773 37 464 34 014 27 562
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 7 11 11 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 867 4 059 5 515 2 686 3 084 2 497 3 161 3 406 3 092 2 506
Personalkostnader per anställd (tkr) 813 649 834 589 539 578 541 558 503 508
Rörelseresultat, EBITDA 7 153 2 125 3 606 -1 932 1 077 -1 952 2 409 2 865 2 611 1 831
Nettoomsättningförändring 44,55% -36,91% 30,67% -12,91% 23,51% -21,01% -7,18% 10,14% 23,41% -%
Du Pont-modellen 46,39% 18,12% 29,17% -15,61% 5,18% -16,42% 16,51% 15,30% 21,60% 11,03%
Vinstmarginal 19,86% 7,99% 8,77% -7,05% 2,68% -7,21% 6,17% 7,55% 7,53% 4,51%
Bruttovinstmarginal 49,74% 37,94% 37,29% 11,05% 16,67% 8,78% 17,12% 16,43% 16,78% 16,47%
Rörelsekapital/omsättning 14,50% 22,67% 19,49% 13,13% 21,00% 12,42% 17,19% 13,20% 10,85% 10,55%
Soliditet 33,45% 48,04% 36,97% 13,44% 21,38% 30,21% 46,02% 28,40% 33,42% 15,67%
Kassalikviditet 121,54% 142,10% 193,59% 110,15% 116,28% 77,40% 92,99% 96,62% 85,80% 84,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...