Visa allt om Memoteknik Sweden AB
Visa allt om Memoteknik Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 30 190 35 203 24 354 38 605 29 544 33 923 27 466 34 773 37 464 34 014
Övrig omsättning 223 98 - 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 663 6 990 1 947 3 386 -2 084 910 -1 981 2 146 2 828 2 561
Resultat efter finansnetto 2 644 6 965 1 857 2 856 -2 675 510 -2 169 1 864 2 534 2 235
Årets resultat 1 577 1 760 1 364 2 496 -2 675 510 -960 972 1 252 2 194
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 160 192 416 568 600 234 347 518 505
Omsättningstillgångar 12 093 14 909 10 551 11 192 12 787 16 966 11 831 12 658 17 976 11 350
Tillgångar 12 176 15 069 10 744 11 608 13 354 17 567 12 065 13 005 18 495 11 854
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 821 4 244 4 930 4 291 1 795 3 755 3 645 5 115 4 713 3 962
Obeskattade reserver 1 621 1 021 297 0 0 0 0 1 209 749 0
Avsättningar (tkr) 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 650 2 650 3 970 0 0 0 233
Kortfristiga skulder 4 735 9 805 5 031 3 668 8 909 9 841 8 419 6 680 13 032 7 660
Skulder och eget kapital 12 176 15 069 10 744 11 608 13 354 17 567 12 065 13 005 18 495 11 854
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 383 421 202 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 901 3 447 2 631 3 877 4 344 3 979 3 882 3 617 3 784 3 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 376 1 350 1 195 1 726 2 135 1 953 2 097 1 916 2 155 1 832
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 900 510 500 500
Omsättning 30 413 35 301 24 354 38 611 29 544 33 923 27 466 34 773 37 464 34 014
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 7 11 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 032 5 867 4 059 5 515 2 686 3 084 2 497 3 161 3 406 3 092
Personalkostnader per anställd (tkr) 726 813 649 834 589 539 578 541 558 503
Rörelseresultat, EBITDA 2 740 7 153 2 125 3 606 -1 932 1 077 -1 952 2 409 2 865 2 611
Nettoomsättningförändring -14,24% 44,55% -36,91% 30,67% -12,91% 23,51% -21,01% -7,18% 10,14% -%
Du Pont-modellen 21,88% 46,39% 18,12% 29,17% -15,61% 5,18% -16,42% 16,51% 15,30% 21,60%
Vinstmarginal 8,82% 19,86% 7,99% 8,77% -7,05% 2,68% -7,21% 6,17% 7,55% 7,53%
Bruttovinstmarginal 41,26% 49,74% 37,94% 37,29% 11,05% 16,67% 8,78% 17,12% 16,43% 16,78%
Rörelsekapital/omsättning 24,37% 14,50% 22,67% 19,49% 13,13% 21,00% 12,42% 17,19% 13,20% 10,85%
Soliditet 58,19% 33,45% 48,04% 36,97% 13,44% 21,38% 30,21% 46,02% 28,40% 33,42%
Kassalikviditet 163,19% 121,54% 142,10% 193,59% 110,15% 116,28% 77,40% 92,99% 96,62% 85,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...