Visa allt om Johan Gustafsson Management Partner AB
Visa allt om Johan Gustafsson Management Partner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 581 694 663 47 54 55 122 260 259 441
Övrig omsättning - - - - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 483 416 446 5 -5 -20 4 62 72 165
Resultat efter finansnetto 483 417 435 6 -1 -14 8 72 61 162
Årets resultat 375 324 337 6 -1 -16 -2 42 45 115
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 10 20
Omsättningstillgångar 681 755 673 146 145 143 236 280 257 360
Tillgångar 681 755 673 146 145 143 236 282 267 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 514 539 466 129 123 123 139 185 188 236
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 -2 -6 -4 -1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 215 207 17 22 19 98 102 82 146
Skulder och eget kapital 681 755 673 146 145 143 236 282 267 380
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 24 - 0 0 0 0 23 49 51 113
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 144 88 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 8 45 28 0 0 0 7 15 18 36
Utdelning till aktieägare 400 400 250 0 0 0 0 45 45 92
Omsättning 581 694 663 47 54 55 124 260 259 441
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 581 694 663 - 54 55 122 260 259 441
Personalkostnader per anställd (tkr) 52 223 149 - 8 7 59 121 102 180
Rörelseresultat, EBITDA 483 416 446 5 -5 -20 6 70 82 175
Nettoomsättningförändring -16,28% 4,68% 1 310,64% -12,96% -1,82% -54,92% -53,08% 0,39% -41,27% -%
Du Pont-modellen 70,93% 55,10% 66,27% 4,11% 0,00% -9,79% 3,81% 25,89% 28,84% 44,47%
Vinstmarginal 83,13% 59,94% 67,27% 12,77% 0,00% -25,45% 7,38% 28,08% 29,73% 38,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,64% 77,81% 70,29% 274,47% 227,78% 225,45% 113,11% 68,46% 67,57% 48,53%
Soliditet 75,48% 71,39% 69,24% 88,36% 84,83% 86,01% 58,27% 64,03% 69,33% 61,92%
Kassalikviditet 410,24% 351,16% 325,12% 858,82% 659,09% 752,63% 240,82% 274,51% 313,41% 246,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...