Visa allt om Johan Gustafsson Management Partner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 694 663 47 54 55 122 260 259 441 913
Övrig omsättning - - - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 416 446 5 -5 -20 4 62 72 165 176
Resultat efter finansnetto 417 435 6 -1 -14 8 72 61 162 178
Årets resultat 324 337 6 -1 -16 -2 42 45 115 128
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 10 20 21
Omsättningstillgångar 755 673 146 145 143 236 280 257 360 617
Tillgångar 755 673 146 145 143 236 282 267 380 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 466 129 123 123 139 185 188 236 245
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 -2 -6 -4 -1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 215 207 17 22 19 98 102 82 146 392
Skulder och eget kapital 755 673 146 145 143 236 282 267 380 637
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 23 49 51 113 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 144 88 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 45 28 0 0 0 7 15 18 36 126
Utdelning till aktieägare 400 250 0 0 0 0 45 45 92 125
Omsättning 694 663 47 54 55 124 260 259 441 913
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 694 663 - 54 55 122 260 259 441 913
Personalkostnader per anställd (tkr) 223 149 - 8 7 59 121 102 180 620
Rörelseresultat, EBITDA 416 446 5 -5 -20 6 70 82 175 182
Nettoomsättningförändring 4,68% 1 310,64% -12,96% -1,82% -54,92% -53,08% 0,39% -41,27% -51,70% -%
Du Pont-modellen 55,10% 66,27% 4,11% 0,00% -9,79% 3,81% 25,89% 28,84% 44,47% 28,10%
Vinstmarginal 59,94% 67,27% 12,77% 0,00% -25,45% 7,38% 28,08% 29,73% 38,32% 19,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 77,81% 70,29% 274,47% 227,78% 225,45% 113,11% 68,46% 67,57% 48,53% 24,64%
Soliditet 71,39% 69,24% 88,36% 84,83% 86,01% 58,27% 64,03% 69,33% 61,92% 38,57%
Kassalikviditet 351,16% 325,12% 858,82% 659,09% 752,63% 240,82% 274,51% 313,41% 246,58% 157,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...