Visa allt om JSB Trygga Boendet AB
Visa allt om JSB Trygga Boendet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 50 1 073 23 628 38 374 37 818
Övrig omsättning 75 - - - 1 071 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 0 0 -82 23 16 -1 411 -1 429 2 403 614
Resultat efter finansnetto 101 17 170 -54 -219 144 -1 359 -1 741 2 320 606
Årets resultat 81 250 170 1 -226 144 -796 -896 1 128 297
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 574 595 788 707 665
Omsättningstillgångar 840 751 742 1 315 1 356 2 515 2 288 4 616 5 429 7 006
Tillgångar 840 751 742 1 315 1 356 3 089 2 883 5 404 6 137 7 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 634 553 303 133 132 250 105 -593 1 553 575
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 30 875 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 176 1 220
Kortfristiga skulder 207 198 439 1 182 1 224 2 839 2 777 5 967 3 532 5 633
Skulder och eget kapital 840 751 742 1 315 1 356 3 089 2 883 5 404 6 137 7 671
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 96 271
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 4 318 2 908 2 853
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 1 365 1 162 1 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 150
Omsättning 75 0 0 0 1 071 50 1 073 23 628 38 374 37 818
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 13 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 818 3 198 3 152
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 437 347 357
Rörelseresultat, EBITDA 74 0 0 -82 36 38 -1 389 -1 377 2 451 663
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -95,34% -95,46% -38,43% 1,47% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 7,45% -41,76% -25,54% 42,15% 8,26%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 460,00% -112,21% -5,84% 6,74% 1,68%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 92,00% -127,87% -2,50% 8,12% 3,32%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -648,00% -45,57% -5,72% 4,94% 3,63%
Soliditet 75,48% 73,64% 40,84% 10,11% 9,73% 8,09% 3,64% -10,57% 35,57% 9,77%
Kassalikviditet 405,80% 379,29% 169,02% 111,25% 110,78% 88,59% 82,39% 75,65% 151,25% 122,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...