Visa allt om Rivjärnet Bygg & Städ Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 071 1 077 892 952 1 110 872 1 722 1 464 736 634
Övrig omsättning 106 - - - 5 23 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 341 273 113 147 178 57 183 387 2 6
Resultat efter finansnetto 339 272 115 152 178 57 186 389 0 5
Årets resultat 264 211 84 112 131 42 132 278 0 5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 17 33 37 13 5
Omsättningstillgångar 940 767 603 616 740 615 903 680 294 295
Tillgångar 940 767 603 616 740 632 936 717 307 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 801 638 476 518 531 499 507 475 197 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 129 126 99 209 132 427 239 110 103
Skulder och eget kapital 940 767 603 616 740 632 936 717 307 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 271 305 315 275 400 305 320 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 359 333 0 0 44 78 170 0 4 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 113 128 91 108 128 137 155 145 99 89
Utdelning till aktieägare 100 100 50 125 125 100 50 100 0 0
Omsättning 1 177 1 077 892 952 1 115 895 1 722 1 464 736 634
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 071 1 077 892 952 555 436 861 1 464 368 317
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 480 374 424 263 135 376 470 218 218
Rörelseresultat, EBITDA 341 273 113 147 178 551 194 399 7 9
Nettoomsättningförändring -0,56% 20,74% -6,30% -14,23% 27,29% -49,36% 17,62% 98,91% 16,09% -%
Du Pont-modellen 36,28% 35,85% 19,40% 25,16% 24,32% 9,18% 20,09% 54,39% 0,65% 2,00%
Vinstmarginal 31,84% 25,53% 13,12% 16,28% 16,22% 6,65% 10,92% 26,64% 0,27% 0,95%
Bruttovinstmarginal 90,01% 97,96% 93,05% 92,65% 97,30% 98,62% 83,97% 81,15% 91,03% 97,32%
Rörelsekapital/omsättning 74,79% 59,24% 53,48% 54,31% 47,84% 55,39% 27,64% 30,12% 25,00% 30,28%
Soliditet 85,21% 83,18% 78,94% 84,09% 71,76% 78,96% 54,32% 66,45% 64,17% 65,67%
Kassalikviditet 676,26% 594,57% 478,57% 622,22% 354,07% 465,91% 211,48% 284,52% 267,27% 286,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...