Visa allt om Rivjärnet Bygg & Städ Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Rivjärnet Bygg & Städ Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 965 1 071 1 077 892 952 1 110 872 1 722 1 464 736
Övrig omsättning - 106 - - - 5 23 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 160 341 273 113 147 178 57 183 387 2
Resultat efter finansnetto 158 339 272 115 152 178 57 186 389 0
Årets resultat 123 264 211 84 112 131 42 132 278 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 17 33 37 13
Omsättningstillgångar 941 940 767 603 616 740 615 903 680 294
Tillgångar 941 940 767 603 616 740 632 936 717 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 801 638 476 518 531 499 507 475 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 116 139 129 126 99 209 132 427 239 110
Skulder och eget kapital 941 940 767 603 616 740 632 936 717 307
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 271 305 315 275 400 305 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 375 359 333 0 0 44 78 170 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 118 113 128 91 108 128 137 155 145 99
Utdelning till aktieägare 100 100 100 50 125 125 100 50 100 0
Omsättning 965 1 177 1 077 892 952 1 115 895 1 722 1 464 736
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 965 1 071 1 077 892 952 555 436 861 1 464 368
Personalkostnader per anställd (tkr) 499 478 480 374 424 263 135 376 470 218
Rörelseresultat, EBITDA 160 341 273 113 147 178 551 194 399 7
Nettoomsättningförändring -9,90% -0,56% 20,74% -6,30% -14,23% 27,29% -49,36% 17,62% 98,91% -%
Du Pont-modellen 17,00% 36,28% 35,85% 19,40% 25,16% 24,32% 9,18% 20,09% 54,39% 0,65%
Vinstmarginal 16,58% 31,84% 25,53% 13,12% 16,28% 16,22% 6,65% 10,92% 26,64% 0,27%
Bruttovinstmarginal 95,75% 90,01% 97,96% 93,05% 92,65% 97,30% 98,62% 83,97% 81,15% 91,03%
Rörelsekapital/omsättning 85,49% 74,79% 59,24% 53,48% 54,31% 47,84% 55,39% 27,64% 30,12% 25,00%
Soliditet 87,67% 85,21% 83,18% 78,94% 84,09% 71,76% 78,96% 54,32% 66,45% 64,17%
Kassalikviditet 811,21% 676,26% 594,57% 478,57% 622,22% 354,07% 465,91% 211,48% 284,52% 267,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...