Visa allt om Polytec Mätteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 31 2 235 2 014 3 827 3 209 2 669 3 240 3 278 4 075
Övrig omsättning 4 - 15 5 - - 41 - - 104
Rörelseresultat (EBIT) -49 -146 -175 -921 126 254 -397 193 275 864
Resultat efter finansnetto -51 -146 -175 -916 126 250 -400 196 287 859
Årets resultat -51 -146 -175 -794 4 250 -293 204 279 571
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 81 185 330 524 732 497 826 794
Omsättningstillgångar 63 114 228 918 2 295 1 646 935 1 651 1 708 1 763
Tillgångar 63 114 309 1 103 2 625 2 170 1 667 2 148 2 534 2 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 99 245 420 1 414 1 410 1 160 1 453 1 249 1 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 121 0 0 106 200 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 15 64 683 1 090 737 507 589 1 085 1 028
Skulder och eget kapital 63 114 309 1 103 2 625 2 170 1 667 2 148 2 534 2 557
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 639 740 660 720 738 488 487
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 15 18 248 224 382 385 406 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 112 400 542 501 565 565 481 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 0 0 250
Omsättning 4 31 2 250 2 019 3 827 3 209 2 710 3 240 3 278 4 179
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 3 3 3 3 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 007 1 276 1 070 890 1 080 820 2 038
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 532 534 487 602 609 387 470
Rörelseresultat, EBITDA -49 -65 -71 -776 320 462 -135 480 587 1 145
Nettoomsättningförändring -100,00% -98,61% 10,97% -47,37% 19,26% 20,23% -17,62% -1,16% -19,56% -%
Du Pont-modellen -% -128,07% -56,63% -82,77% 4,88% 11,71% -23,82% 9,31% 11,40% 33,79%
Vinstmarginal -% -470,97% -7,83% -45,33% 3,34% 7,92% -14,87% 6,17% 8,82% 21,20%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 99,96% 99,01% 99,79% 99,69% 98,35% 99,66% 99,66% 99,73%
Rörelsekapital/omsättning -% 319,35% 7,34% 11,67% 31,49% 28,33% 16,04% 32,78% 19,01% 18,04%
Soliditet 76,19% 86,84% 79,29% 38,08% 57,26% 64,98% 69,59% 71,20% 54,97% 56,37%
Kassalikviditet 420,00% 760,00% 356,25% 134,41% 210,55% 223,34% 184,42% 280,31% 157,42% 171,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...