Visa allt om Larsen Revision Aktiebolag
Visa allt om Larsen Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 330 129 305 332 366 581 541 665 728
Övrig omsättning - 386 - 46 100 44 - 111 19 12
Rörelseresultat (EBIT) -67 455 52 55 185 35 110 418 220 2
Resultat efter finansnetto -55 522 109 110 207 70 122 446 239 14
Årets resultat 0 494 132 63 157 48 65 240 126 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 12 22 31 41 19 6 14
Omsättningstillgångar 520 1 041 785 785 965 901 1 052 1 127 754 656
Tillgångar 520 1 041 790 797 987 932 1 093 1 145 760 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 479 679 335 353 416 509 586 646 496 433
Obeskattade reserver 32 88 200 261 238 245 243 213 101 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 273 254 182 333 178 264 287 163 198
Skulder och eget kapital 520 1 041 790 797 987 932 1 093 1 145 760 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 156 - 0 0 0 170 0 202 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 16 - 0 2 4 22 4 59 128
Utdelning till aktieägare 240 200 150 150 125 125 125 125 90 63
Omsättning 0 716 129 351 432 410 581 652 684 740
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 330 129 305 332 366 581 541 665 728
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 175 6 7 14 14 227 37 300 441
Rörelseresultat, EBITDA -67 460 59 65 195 45 117 425 228 14
Nettoomsättningförändring -100,00% 155,81% -57,70% -8,13% -9,29% -37,01% 7,39% -18,65% -8,65% -%
Du Pont-modellen -% 50,14% 13,67% 13,80% 21,07% 7,51% 11,16% 38,95% 31,32% 2,09%
Vinstmarginal -% 158,18% 83,72% 36,07% 62,65% 19,13% 21,00% 82,44% 35,79% 1,92%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 232,73% 411,63% 197,70% 190,36% 197,54% 135,63% 155,27% 88,87% 62,91%
Soliditet 96,92% 71,82% 62,15% 68,43% 59,92% 73,99% 70,00% 69,81% 74,83% 68,93%
Kassalikviditet 6 500,00% 381,32% 309,06% 431,32% 289,79% 506,18% 398,48% 392,68% 462,58% 331,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...