Visa allt om Bengtsbo Skogsentreprenad Aktiebolag
Visa allt om Bengtsbo Skogsentreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 268 9 676 10 017 10 219 12 622 14 436 12 863 12 967 13 057 11 139
Övrig omsättning 1 118 84 2 459 22 515 67 489 26 379 195
Rörelseresultat (EBIT) 767 419 2 367 -643 636 692 478 367 939 493
Resultat efter finansnetto 631 251 2 120 -910 288 361 250 12 445 199
Årets resultat 487 388 213 1 1 330 327 205 317 190
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 898 8 549 10 856 9 149 12 206 10 561 10 716 11 142 10 949 7 712
Omsättningstillgångar 1 756 1 867 1 285 1 214 1 199 2 587 2 320 2 192 2 627 2 873
Tillgångar 10 654 10 417 12 141 10 363 13 405 13 148 13 036 13 334 13 575 10 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 559 2 232 1 944 1 732 1 831 1 959 1 629 1 402 1 197 930
Obeskattade reserver 2 133 2 133 2 383 546 1 464 1 193 1 283 1 483 1 763 1 763
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 421 3 071 4 765 4 767 6 283 5 380 6 115 6 682 6 653 4 617
Kortfristiga skulder 2 541 2 980 3 049 3 319 3 828 4 615 4 008 3 767 3 962 3 275
Skulder och eget kapital 10 654 10 417 12 141 10 363 13 405 13 148 13 036 13 334 13 575 10 585
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 520 492 435 514 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 162 2 236 2 534 2 500 3 067 2 702 2 356 2 495 2 176 1 725
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 810 814 925 874 1 139 1 175 1 066 1 143 1 073 865
Utdelning till aktieägare 0 160 100 0 100 130 0 100 0 50
Omsättning 9 386 9 760 12 476 10 241 13 137 14 503 13 352 12 993 13 436 11 334
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 8 8 11 13 10 11 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 378 1 210 1 252 1 277 1 147 1 110 1 286 1 179 1 451 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 400 450 433 404 358 418 385 436 401
Rörelseresultat, EBITDA 2 936 2 695 5 056 2 408 3 327 3 814 3 381 3 473 3 241 2 071
Nettoomsättningförändring -14,55% -3,40% -1,98% -19,04% -12,57% 12,23% -0,80% -0,69% 17,22% -%
Du Pont-modellen 7,20% 4,04% 19,54% -6,20% 4,84% 5,39% 3,68% 2,88% 7,12% 4,82%
Vinstmarginal 9,28% 4,35% 23,68% -6,28% 5,14% 4,91% 3,73% 2,96% 7,40% 4,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 63,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,49% -11,50% -17,61% -20,60% -20,83% -14,05% -13,12% -12,15% -10,22% -3,61%
Soliditet 39,64% 37,40% 31,32% 20,60% 21,71% 21,59% 19,75% 18,52% 18,17% 20,78%
Kassalikviditet 65,01% 61,11% 40,60% 35,46% 29,60% 54,76% 56,94% 57,18% 66,30% 87,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...