Visa allt om Hansson & Russberg Aktiebolag
Visa allt om Hansson & Russberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 365 19 349 19 571 18 178 17 619 15 672 15 414 19 348 18 566 17 828
Övrig omsättning 229 561 - 1 25 70 - 860 80 96
Rörelseresultat (EBIT) -1 153 1 248 1 807 978 1 688 466 51 1 202 2 077 2 226
Resultat efter finansnetto -1 174 1 257 1 872 1 054 1 787 480 72 1 281 2 124 2 185
Årets resultat -419 755 1 488 330 1 290 359 280 944 1 725 1 751
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 505 8 387 5 890 5 015 4 510 5 165 5 588 5 922 5 800 5 540
Omsättningstillgångar 5 734 7 076 7 243 7 093 7 004 5 239 4 606 5 670 5 080 5 136
Tillgångar 13 238 15 463 13 134 12 108 11 514 10 404 10 194 11 592 10 880 10 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 889 9 708 9 353 8 265 8 335 7 445 7 486 7 606 7 162 5 527
Obeskattade reserver 0 756 484 550 149 118 135 456 504 799
Avsättningar (tkr) 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 850 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 999 3 375 2 796 2 793 3 030 2 841 2 574 3 530 3 214 4 350
Skulder och eget kapital 13 238 15 463 13 134 12 108 11 514 10 404 10 194 11 592 10 880 10 676
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 1 077 1 079 1 041 954
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 055 5 637 5 414 4 723 4 496 3 947 3 274 3 701 3 067 2 649
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 303 2 198 2 162 2 372 1 715 1 457 1 526 1 687 1 543 1 571
Utdelning till aktieägare 400 400 400 400 400 400 400 400 500 90
Omsättning 14 594 19 910 19 571 18 179 17 644 15 742 15 414 20 208 18 646 17 924
Nyckeltal
Antal anställda 14 15 15 14 13 12 14 15 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 026 1 290 1 305 1 298 1 355 1 306 1 101 1 290 1 428 1 486
Personalkostnader per anställd (tkr) 526 537 490 505 475 446 420 431 429 416
Rörelseresultat, EBITDA -241 1 748 2 226 1 414 2 101 889 562 1 660 2 574 2 803
Nettoomsättningförändring -25,76% -1,13% 7,66% 3,17% 12,42% 1,67% -20,33% 4,21% 4,14% -%
Du Pont-modellen -8,69% 8,19% 14,43% 8,79% 15,52% 4,61% 0,71% 11,05% 19,61% 21,14%
Vinstmarginal -8,01% 6,54% 9,68% 5,85% 10,14% 3,06% 0,47% 6,62% 11,49% 12,66%
Bruttovinstmarginal 56,49% 55,37% 56,27% 53,96% 54,33% 51,12% 51,33% 44,46% 50,61% 49,76%
Rörelsekapital/omsättning 19,04% 19,13% 22,72% 23,65% 22,56% 15,30% 13,18% 11,06% 10,05% 4,41%
Soliditet 67,15% 66,60% 74,09% 71,61% 73,34% 72,39% 74,41% 68,45% 69,16% 57,16%
Kassalikviditet 158,65% 180,50% 212,55% 216,79% 189,54% 141,85% 131,39% 122,78% 121,10% 91,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...