Visa allt om K A Project AB
Visa allt om K A Project AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 37 324 51 502 23 520 23 229 18 126 38 063 30 025 19 306 44 137 44 192
Övrig omsättning 112 145 - - - - 3 13 65 31
Rörelseresultat (EBIT) 382 824 45 491 740 2 353 819 -1 874 820 1 814
Resultat efter finansnetto 363 815 54 497 713 2 349 816 -1 813 886 1 870
Årets resultat 1 030 466 48 774 13 1 345 816 -1 066 864 978
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 65 292 233 258 136 36 59 122 167
Omsättningstillgångar 10 742 17 488 8 069 7 509 6 084 12 818 9 384 5 196 10 833 9 089
Tillgångar 10 815 17 553 8 361 7 742 6 342 12 954 9 420 5 255 10 955 9 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 509 6 139 2 931 3 383 3 109 3 596 2 251 1 435 2 501 2 512
Obeskattade reserver 0 959 554 565 581 568 0 0 747 747
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 306 10 455 4 876 3 794 2 653 8 791 7 169 3 819 7 707 5 997
Skulder och eget kapital 10 815 17 553 8 361 7 742 6 342 12 954 9 420 5 255 10 955 9 256
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 538 423 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 998 7 601 2 339 3 559 3 274 7 175 5 781 4 659 7 279 7 427
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 248 3 254 1 174 1 496 1 353 2 486 2 028 1 892 2 583 3 147
Utdelning till aktieägare 1 509 160 0 500 500 500 0 0 0 0
Omsättning 37 436 51 647 23 520 23 229 18 126 38 063 30 028 19 319 44 202 44 223
Nyckeltal
Antal anställda 19 18 7 9 9 20 19 15 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 964 2 861 3 360 2 581 2 014 1 903 1 580 1 287 2 102 2 104
Personalkostnader per anställd (tkr) 388 614 509 586 530 497 462 477 510 538
Rörelseresultat, EBITDA 403 851 65 512 768 2 379 842 -1 801 903 1 896
Nettoomsättningförändring -27,53% 118,97% 1,25% 28,15% -52,38% 26,77% 55,52% -56,26% -0,12% -%
Du Pont-modellen 3,54% 4,71% 0,72% 6,68% 11,67% 18,20% 8,80% -34,23% 8,25% 20,29%
Vinstmarginal 1,03% 1,60% 0,26% 2,23% 4,08% 6,19% 2,76% -9,32% 2,05% 4,25%
Bruttovinstmarginal 25,12% 26,97% 21,93% 30,54% 37,77% 36,46% 38,21% 100,00% 100,00% 53,23%
Rörelsekapital/omsättning 6,53% 13,66% 13,58% 15,99% 18,93% 10,58% 7,38% 7,13% 7,08% 7,00%
Soliditet 23,20% 39,24% 40,22% 49,39% 55,77% 30,99% 23,90% 27,31% 27,74% 32,95%
Kassalikviditet 128,77% 166,85% 164,17% 194,97% 226,50% 145,00% 130,23% 125,14% 139,33% 143,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...