Visa allt om Sven Karlsson i Djursdala Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Sven Karlsson i Djursdala Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 648 4 787 5 311 4 933 6 133 5 614 5 380 6 246 4 591 3 042
Övrig omsättning 79 64 - - - 134 - - 4 354
Rörelseresultat (EBIT) 217 260 307 143 302 517 137 253 452 51
Resultat efter finansnetto 201 241 289 132 286 491 119 259 447 44
Årets resultat 147 243 234 94 188 363 210 130 257 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 49 70 45 63 19 39 61 72 94
Omsättningstillgångar 2 748 3 228 3 017 2 871 3 180 3 074 2 668 2 753 2 347 1 860
Tillgångar 2 768 3 277 3 087 2 916 3 243 3 093 2 708 2 814 2 419 1 953
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 277 1 630 1 536 1 452 1 458 1 395 1 157 1 046 1 017 859
Obeskattade reserver 131 123 201 220 224 219 231 407 341 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 389 455 410 258 487 396 356 309 210 214
Kortfristiga skulder 971 1 069 939 986 1 075 1 083 964 1 051 852 614
Skulder och eget kapital 2 768 3 277 3 087 2 916 3 243 3 093 2 708 2 814 2 419 1 953
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 305 320 320 300 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 625 1 648 1 842 1 754 2 058 1 405 1 295 1 433 1 002 969
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 651 754 731 694 685 598 598 674 541 478
Utdelning till aktieägare 500 500 150 150 100 125 125 100 100 100
Omsättning 4 727 4 851 5 311 4 933 6 133 5 748 5 380 6 246 4 595 3 396
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 6 7 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 162 957 1 062 822 876 936 1 076 1 249 918 608
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 492 520 410 402 388 448 489 373 357
Rörelseresultat, EBITDA 231 281 322 162 320 537 159 274 468 93
Nettoomsättningförändring -2,90% -9,87% 7,66% -19,57% 9,24% 4,35% -13,86% 36,05% 50,92% -%
Du Pont-modellen 7,84% 8,06% 10,01% 5,25% 9,62% 16,75% 5,13% 9,77% 19,14% 3,02%
Vinstmarginal 4,67% 5,51% 5,82% 3,10% 5,09% 9,23% 2,58% 4,40% 10,08% 1,94%
Bruttovinstmarginal 79,41% 81,47% 79,50% 77,46% 74,86% 69,26% 73,07% 67,64% 72,53% 68,05%
Rörelsekapital/omsättning 38,23% 45,10% 39,13% 38,21% 34,32% 35,46% 31,67% 27,25% 32,56% 40,96%
Soliditet 49,83% 52,67% 54,84% 55,35% 50,05% 50,32% 49,01% 47,58% 52,19% 53,79%
Kassalikviditet 267,15% 286,16% 297,34% 247,16% 259,26% 269,25% 264,83% 230,54% 194,13% 167,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...