Visa allt om Ridvaruhuset i Torsjö Aktiebolag
Visa allt om Ridvaruhuset i Torsjö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 639 1 304 1 322 1 600 1 727 1 433 720 1 060 3 046 3 525
Övrig omsättning - - - - 41 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -182 7 130 234 208 154 67 -402 -110 -276
Resultat efter finansnetto -181 6 145 171 181 166 74 -403 -120 -287
Årets resultat -181 5 145 171 162 166 74 -403 -120 -93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 37 852 1 021 1 158 266 350 432 70 83
Omsättningstillgångar 345 631 762 487 397 214 146 119 912 1 303
Tillgångar 397 668 1 614 1 507 1 555 481 496 551 983 1 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 455 570 544 494 411 325 341 834 974
Obeskattade reserver 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 701 744 786 0 142 165 54 67
Kortfristiga skulder 243 212 343 219 256 69 28 45 94 345
Skulder och eget kapital 397 668 1 614 1 507 1 555 481 496 551 983 1 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 100 144 242 239 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 140 350 129 184 0 0 32 88 88
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 44 110 40 57 31 45 88 87 96
Utdelning till aktieägare 0 120 120 120 120 80 80 90 90 20
Omsättning 639 1 304 1 322 1 600 1 768 1 439 720 1 060 3 046 3 525
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 639 1 304 1 322 1 600 1 727 1 433 720 530 1 523 1 763
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 266 507 300 289 204 246 239 241 243
Rörelseresultat, EBITDA -160 22 158 239 216 163 76 -394 -81 -246
Nettoomsättningförändring -51,00% -1,36% -17,38% -7,35% 20,52% 99,03% -32,08% -65,20% -13,59% -%
Du Pont-modellen -45,59% 3,89% 11,15% 15,99% 14,08% 34,93% 15,93% -71,69% -11,09% -19,78%
Vinstmarginal -28,33% 1,99% 13,62% 15,06% 12,68% 11,72% 10,97% -37,26% -3,58% -7,77%
Bruttovinstmarginal -3,44% 36,12% 62,93% 58,38% 49,80% 45,08% 71,25% 35,57% 28,53% 23,74%
Rörelsekapital/omsättning 15,96% 32,13% 31,69% 16,75% 8,16% 10,12% 16,39% 6,98% 26,85% 27,18%
Soliditet 38,79% 68,11% 35,32% 36,10% 32,67% 85,45% 65,52% 61,89% 84,84% 70,32%
Kassalikviditet 141,98% 297,64% 222,16% 222,37% 155,08% 310,14% 521,43% 264,44% 111,70% 121,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...