Visa allt om Unap AB
Visa allt om Unap AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 210 416 266 366 166 91 75 470 546 345
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 86 245 102 135 53 -17 -83 11 89 -18
Resultat efter finansnetto 87 248 106 127 53 -18 -83 13 89 -20
Årets resultat 57 172 87 127 53 -18 -83 13 89 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 46 90 72 190 26 27 20 26 35
Omsättningstillgångar 671 613 296 185 124 55 68 191 220 153
Tillgångar 716 659 386 256 314 81 95 211 247 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 569 512 340 253 126 73 90 173 241 151
Obeskattade reserver 74 57 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 90 46 4 21 7 4 37 7 37
Skulder och eget kapital 716 659 386 256 314 81 95 211 247 189
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 11 42 24 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
Omsättning 210 416 266 366 166 91 75 470 546 345
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 105 208 266 183 166 91 75 470 546 345
Personalkostnader per anställd (tkr) 9 12 31 - 13 4 22 111 30 30
Rörelseresultat, EBITDA 87 246 104 365 56 -12 -78 18 98 -6
Nettoomsättningförändring -49,52% 56,39% -27,32% 120,48% 82,42% 21,33% -84,04% -13,92% 58,26% -%
Du Pont-modellen 12,29% 37,63% 27,46% 52,73% 16,88% -20,99% -87,37% 6,64% 36,03% -9,52%
Vinstmarginal 41,90% 59,62% 39,85% 36,89% 31,93% -18,68% -110,67% 2,98% 16,30% -5,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 89,90% 88,35% 100,00% 96,99% 96,70% 57,33% 76,81% 69,23% 68,41%
Rörelsekapital/omsättning 285,24% 125,72% 93,98% 49,45% 62,05% 52,75% 85,33% 32,77% 39,01% 33,62%
Soliditet 87,53% 84,44% 88,08% 98,83% 40,13% 90,12% 94,74% 81,99% 97,57% 79,89%
Kassalikviditet 931,94% 681,11% 643,48% 4 625,00% 542,86% 500,00% 1 200,00% 408,11% 2 357,14% 321,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...