Visa allt om Dynametric Fabriks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 550 567 496 489 310 786 775 972 895 642
Övrig omsättning 1 - - - 41 - 21 7 5 5
Rörelseresultat (EBIT) 49 59 35 18 -147 -2 26 11 95 -264
Resultat efter finansnetto 49 59 35 18 -147 -2 26 11 94 -265
Årets resultat 49 59 35 18 -147 -2 26 11 94 -265
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 5 7 10 14 21 30 43
Omsättningstillgångar 350 349 347 320 328 471 405 404 465 368
Tillgångar 350 349 351 325 336 482 420 426 495 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 264 215 155 121 103 250 252 225 214 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 135 195 205 233 232 168 200 281 290
Skulder och eget kapital 350 349 351 325 336 482 420 426 495 411
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 66 122
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 260 260 225 230 234 356 338 341 253 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 82 82 71 72 74 114 105 97 87 119
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 551 567 496 489 351 786 796 979 900 647
Nyckeltal
Antal anställda - - - 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 489 310 393 388 486 448 321
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 302 308 236 222 219 204 268
Rörelseresultat, EBITDA 49 63 37 20 -144 2 32 20 108 -246
Nettoomsättningförändring -3,00% 14,31% 1,43% 57,74% -60,56% 1,42% -20,27% 8,60% 39,41% -%
Du Pont-modellen 14,00% 17,19% 9,97% 5,54% -43,75% -0,41% 6,19% 2,58% 19,19% -64,23%
Vinstmarginal 8,91% 10,58% 7,06% 3,68% -47,42% -0,25% 3,35% 1,13% 10,61% -41,12%
Bruttovinstmarginal 94,73% 89,95% 89,72% 87,53% 74,19% 85,11% 81,03% 83,02% 82,12% 79,91%
Rörelsekapital/omsättning 48,00% 37,74% 30,65% 23,52% 30,65% 30,41% 30,58% 20,99% 20,56% 12,15%
Soliditet 75,43% 61,60% 44,16% 37,23% 30,65% 51,87% 60,00% 52,82% 43,23% 29,20%
Kassalikviditet 261,63% 165,93% 112,31% 98,05% 77,68% 157,76% 176,19% 150,50% 131,67% 82,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...