Visa allt om Dynametric Fabriks Aktiebolag
Visa allt om Dynametric Fabriks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 381 463 550 567 496 489 310 786 775 972
Övrig omsättning - - 1 - - - 41 - 21 7
Rörelseresultat (EBIT) -132 -22 49 59 35 18 -147 -2 26 11
Resultat efter finansnetto -133 -22 49 59 35 18 -147 -2 26 11
Årets resultat -133 -22 49 59 35 18 -147 -2 26 11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 5 7 10 14 21
Omsättningstillgångar 232 302 350 349 347 320 328 471 405 404
Tillgångar 232 302 350 349 351 325 336 482 420 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 142 264 215 155 121 103 250 252 225
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 182 160 86 135 195 205 233 232 168 200
Skulder och eget kapital 232 302 350 349 351 325 336 482 420 426
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 286 270 260 260 225 230 234 356 338 341
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 90 85 82 82 71 72 74 114 105 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 381 463 551 567 496 489 351 786 796 979
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - - 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 381 463 - - - 489 310 393 388 486
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 355 - - - 302 308 236 222 219
Rörelseresultat, EBITDA -132 -22 49 63 37 20 -144 2 32 20
Nettoomsättningförändring -17,71% -15,82% -3,00% 14,31% 1,43% 57,74% -60,56% 1,42% -20,27% -%
Du Pont-modellen -56,47% -7,28% 14,00% 17,19% 9,97% 5,54% -43,75% -0,41% 6,19% 2,58%
Vinstmarginal -34,38% -4,75% 8,91% 10,58% 7,06% 3,68% -47,42% -0,25% 3,35% 1,13%
Bruttovinstmarginal 94,23% 91,58% 94,73% 89,95% 89,72% 87,53% 74,19% 85,11% 81,03% 83,02%
Rörelsekapital/omsättning 13,12% 30,67% 48,00% 37,74% 30,65% 23,52% 30,65% 30,41% 30,58% 20,99%
Soliditet 21,12% 47,02% 75,43% 61,60% 44,16% 37,23% 30,65% 51,87% 60,00% 52,82%
Kassalikviditet 58,79% 110,62% 261,63% 165,93% 112,31% 98,05% 77,68% 157,76% 176,19% 150,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...