Visa allt om K103 Göteborgs studentradio AB
Visa allt om K103 Göteborgs studentradio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 33 41 68 334 339 329 323 316 318
Övrig omsättning 200 202 200 259 98 91 190 61 59 39
Rörelseresultat (EBIT) -5 6 4 94 54 8 127 46 53 33
Resultat efter finansnetto -6 5 4 95 47 -1 119 42 46 26
Årets resultat -6 5 3 71 36 0 83 31 46 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 13 25 38 50 2 3 5
Omsättningstillgångar 335 350 357 342 349 257 262 210 209 116
Tillgångar 335 350 358 355 375 294 312 212 212 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 295 290 286 233 197 197 114 83 37
Obeskattade reserver 0 0 1 1 3 5 6 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 55 67 68 138 92 108 97 129 84
Skulder och eget kapital 335 350 358 355 375 294 312 212 212 121
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 143 143 127 110 110 112 95 90 86 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 52 46 42 41 35 31 29 25 28
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 216 235 241 327 432 430 519 384 375 357
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16 33 41 68 334 339 329 323 316 318
Personalkostnader per anställd (tkr) 196 196 173 154 152 156 130 119 111 130
Rörelseresultat, EBITDA -5 7 16 106 66 20 139 47 55 36
Nettoomsättningförändring -51,52% -19,51% -39,71% -79,64% -1,47% 3,04% 1,86% 2,22% -0,63% -%
Du Pont-modellen -1,19% 2,00% 1,40% 27,04% 14,93% 3,06% 40,71% 22,64% 25,47% 27,27%
Vinstmarginal -25,00% 21,21% 12,20% 141,18% 16,77% 2,65% 38,60% 14,86% 17,09% 10,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,89%
Rörelsekapital/omsättning 1 806,25% 893,94% 707,32% 402,94% 63,17% 48,67% 46,81% 34,98% 25,32% 10,06%
Soliditet 86,27% 84,29% 81,22% 80,77% 62,72% 68,26% 64,56% 53,77% 39,15% 30,58%
Kassalikviditet 728,26% 636,36% 532,84% 502,94% 252,90% 279,35% 242,59% 216,49% 162,02% 138,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...