Visa allt om Överkalix Ringservice Aktiebolag
Visa allt om Överkalix Ringservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 972 3 122 2 980 3 468 2 931 2 415 2 356 2 624 2 258 2 244
Övrig omsättning - 30 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 113 -3 -28 65 50 27 50 58 56 85
Resultat efter finansnetto 84 -36 -64 33 13 7 23 23 19 47
Årets resultat 84 -36 -53 16 9 5 17 16 13 34
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 36 40 57 75 6 14 82 155 232
Omsättningstillgångar 1 594 1 303 1 470 1 439 1 570 1 344 1 207 1 152 1 367 977
Tillgångar 1 610 1 340 1 510 1 497 1 645 1 349 1 221 1 234 1 522 1 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 139 175 228 212 203 198 181 164 187
Obeskattade reserver 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 499 508 592 626 576 650 516 390 594 442
Kortfristiga skulder 888 692 742 632 857 497 508 663 764 581
Skulder och eget kapital 1 610 1 340 1 510 1 497 1 645 1 349 1 221 1 234 1 522 1 209
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 266 249 238 225 161 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 565 590 612 - 328 214 204 131 75 79
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 160 138 163 - 159 127 124 99 69 82
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 972 3 152 2 980 3 468 2 931 2 415 2 356 2 624 2 258 2 244
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 - 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 486 1 561 1 490 - 977 1 208 1 178 1 312 1 129 1 122
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 351 360 - 226 261 246 197 120 185
Rörelseresultat, EBITDA 133 16 -11 82 67 41 118 131 133 164
Nettoomsättningförändring -4,80% 4,77% -14,07% 18,32% 21,37% 2,50% -10,21% 16,21% 0,62% -%
Du Pont-modellen 7,02% -0,07% -1,85% 4,34% 3,04% 2,08% 4,10% 4,70% 3,68% 7,03%
Vinstmarginal 3,80% -0,03% -0,94% 1,87% 1,71% 1,16% 2,12% 2,21% 2,48% 3,79%
Bruttovinstmarginal 45,69% 38,47% 38,76% 37,57% 38,76% 38,92% 40,07% 33,46% 33,13% 35,78%
Rörelsekapital/omsättning 23,76% 19,57% 24,43% 23,27% 24,33% 35,07% 29,67% 18,64% 26,71% 17,65%
Soliditet 13,85% 10,37% 11,59% 15,77% 12,89% 15,05% 16,22% 14,67% 10,78% 15,47%
Kassalikviditet 70,27% 56,94% 62,67% 64,72% 41,42% 58,75% 69,29% 173,76% 38,35% 39,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...