Visa allt om Weland Utemiljö AB
Visa allt om Weland Utemiljö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 323 0 0 1 0 -8 61 108 140
Årets resultat 0 0 -1 0 1 0 -6 45 140 378
Balansräkningar (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900
Omsättningstillgångar 323 900 0 0 208 208 207 913 890 823
Tillgångar 323 900 900 900 1 108 1 108 1 107 1 813 1 790 1 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 323 323 323 326 325 324 325 324 279 139
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 577 577 576 783 783 783 1 489 1 511 1 496
Skulder och eget kapital 323 900 900 900 1 108 1 108 1 107 1 813 1 790 1 723
Löner & utdelning (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 35,89% 35,89% 36,22% 29,33% 29,24% 29,36% 17,87% 15,59% 11,74%
Kassalikviditet -% 155,98% 0,00% 0,00% 26,56% 26,56% 26,44% 61,32% 58,90% 55,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...