Visa allt om Weland Utemiljö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30
Resultat efter finansnetto 323 0 0 1 0 -8 61 108 140 -11
Årets resultat 0 -1 0 1 0 -6 45 140 378 318
Balansräkningar (tkr)
2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Omsättningstillgångar 900 0 0 208 208 207 913 890 823 3 894
Tillgångar 900 900 900 1 108 1 108 1 107 1 813 1 790 1 723 4 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 323 323 326 325 324 325 324 279 139 4 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 88 478
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 577 577 576 783 783 783 1 489 1 511 1 496 174
Skulder och eget kapital 900 900 900 1 108 1 108 1 107 1 813 1 790 1 723 4 794
Löner & utdelning (tkr)
2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 35,89% 35,89% 36,22% 29,33% 29,24% 29,36% 17,87% 15,59% 11,74% 93,58%
Kassalikviditet 155,98% 0,00% 0,00% 26,56% 26,56% 26,44% 61,32% 58,90% 55,01% 2 237,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...