Visa allt om EXENCIA Aktiebolag
Visa allt om EXENCIA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 41 866 33 302 41 562 20 636 40 040 46 908 26 473 46 940 47 654 87 592
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 87 -219 523 -628 661 -1 495 542 1 207 -552 -2 070
Resultat efter finansnetto 79 -227 510 -507 776 -1 433 695 1 214 -510 -1 988
Årets resultat 79 -227 510 -507 776 -1 433 695 1 214 -510 -1 763
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 310 310 338 338 338 338 338 342 347
Omsättningstillgångar 3 004 2 923 3 665 3 190 3 723 3 042 4 480 3 943 2 764 3 364
Tillgångar 3 314 3 233 3 975 3 528 4 061 3 380 4 818 4 281 3 106 3 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 287 3 208 3 935 3 425 3 932 3 156 4 589 4 095 2 881 3 392
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 63 0 95 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 25 40 40 129 128 228 186 225 320
Skulder och eget kapital 3 314 3 233 3 975 3 528 4 061 3 380 4 818 4 281 3 106 3 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 0 500 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 41 866 33 302 41 562 20 636 40 040 46 908 26 473 46 940 47 654 87 592
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 87 -219 523 -628 661 -1 495 542 1 211 -547 -2 063
Nettoomsättningförändring 25,72% -19,87% 101,41% -48,46% -14,64% 77,19% -43,60% -1,50% -45,60% -%
Du Pont-modellen 2,63% -6,77% 13,21% -14,29% 19,48% -42,31% 14,43% 28,33% -16,32% -53,41%
Vinstmarginal 0,21% -0,66% 1,26% -2,44% 1,98% -3,05% 2,63% 2,58% -1,06% -2,26%
Bruttovinstmarginal 0,64% -0,31% 1,52% -2,70% 1,88% 100,00% 2,39% 2,83% -0,93% -2,24%
Rörelsekapital/omsättning 7,11% 8,70% 8,72% 15,26% 8,98% 6,21% 16,06% 8,00% 5,33% 3,48%
Soliditet 99,19% 99,23% 98,99% 97,08% 96,82% 93,37% 95,25% 95,66% 92,76% 91,40%
Kassalikviditet 142,31% 144,00% 7 280,00% 32,50% 595,35% 591,41% 34,21% 69,35% 617,33% 138,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...