Visa allt om EXENCIA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 302 41 562 20 636 40 040 46 908 26 473 46 940 47 654 87 592 87 793
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -219 523 -628 661 -1 495 542 1 207 -552 -2 070 -684
Resultat efter finansnetto -227 510 -507 776 -1 433 695 1 214 -510 -1 988 -702
Årets resultat -227 510 -507 776 -1 433 695 1 214 -510 -1 763 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 310 338 338 338 338 338 342 347 354
Omsättningstillgångar 2 923 3 665 3 190 3 723 3 042 4 480 3 943 2 764 3 364 5 357
Tillgångar 3 233 3 975 3 528 4 061 3 380 4 818 4 281 3 106 3 711 5 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 208 3 935 3 425 3 932 3 156 4 589 4 095 2 881 3 392 5 249
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 63 0 95 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 40 40 129 128 228 186 225 320 237
Skulder och eget kapital 3 233 3 975 3 528 4 061 3 380 4 818 4 281 3 106 3 711 5 711
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 200 0 0 94
Omsättning 33 302 41 562 20 636 40 040 46 908 26 473 46 940 47 654 87 592 87 793
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -219 523 -628 661 -1 495 542 1 211 -547 -2 063 -675
Nettoomsättningförändring -19,87% 101,41% -48,46% -14,64% 77,19% -43,60% -1,50% -45,60% -0,23% -%
Du Pont-modellen -6,77% 13,21% -14,29% 19,48% -42,31% 14,43% 28,33% -16,32% -53,41% -10,28%
Vinstmarginal -0,66% 1,26% -2,44% 1,98% -3,05% 2,63% 2,58% -1,06% -2,26% -0,67%
Bruttovinstmarginal -0,31% 1,52% -2,70% 1,88% 100,00% 2,39% 2,83% -0,93% -2,24% -0,62%
Rörelsekapital/omsättning 8,70% 8,72% 15,26% 8,98% 6,21% 16,06% 8,00% 5,33% 3,48% 5,83%
Soliditet 99,23% 98,99% 97,08% 96,82% 93,37% 95,25% 95,66% 92,76% 91,40% 94,75%
Kassalikviditet 144,00% 7 280,00% 32,50% 595,35% 591,41% 34,21% 69,35% 617,33% 138,12% 879,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...