Visa allt om Generera Datautveckling i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Generera Datautveckling i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 184 2 599 2 339 2 309 2 362 2 152 1 849 2 364 2 507 2 233
Övrig omsättning - 56 1 - 1 6 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 571 216 69 23 35 14 88 10 7 153
Resultat efter finansnetto 571 218 72 31 45 16 92 54 41 162
Årets resultat 444 299 64 42 46 28 106 57 75 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 7 13 22 16 32 40 40
Omsättningstillgångar 1 154 1 710 1 459 1 658 1 649 1 616 1 536 2 044 2 263 2 202
Tillgångar 1 154 1 710 1 463 1 665 1 662 1 638 1 552 2 076 2 303 2 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 693 699 399 485 593 696 818 862 955 1 030
Obeskattade reserver 0 0 166 177 207 226 250 304 333 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 462 1 011 897 1 003 862 715 483 909 1 014 812
Skulder och eget kapital 1 154 1 710 1 463 1 665 1 662 1 638 1 552 2 076 2 303 2 242
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 1 807 1 672 1 649 1 483 1 316 1 019 1 406 1 487 1 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 201 435 375 464 588 580 523 654 658 590
Utdelning till aktieägare 200 40 0 150 150 150 150 150 150 150
Omsättning 2 184 2 655 2 340 2 309 2 363 2 158 1 851 2 364 2 507 2 233
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 184 866 780 770 787 717 616 788 836 744
Personalkostnader per anställd (tkr) 643 759 697 716 703 644 522 699 722 626
Rörelseresultat, EBITDA 571 220 72 29 44 26 104 29 24 184
Nettoomsättningförändring -15,97% 11,12% 1,30% -2,24% 9,76% 16,39% -21,79% -5,70% 12,27% -%
Du Pont-modellen 49,48% 12,69% 4,99% 1,86% 2,71% 0,98% 5,99% 2,60% 1,74% 7,23%
Vinstmarginal 26,14% 8,35% 3,12% 1,34% 1,91% 0,74% 5,03% 2,28% 1,60% 7,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,07% 98,00% 97,12% 97,53% 99,87%
Rörelsekapital/omsättning 31,68% 26,89% 24,03% 28,37% 33,32% 41,87% 56,95% 48,01% 49,82% 62,25%
Soliditet 60,05% 40,88% 36,12% 36,96% 44,86% 52,66% 64,58% 52,07% 51,88% 58,79%
Kassalikviditet 249,78% 169,14% 162,65% 165,30% 191,30% 226,01% 318,01% 224,86% 223,18% 271,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...