Visa allt om H-Polyeter Aktiebolag
Visa allt om H-Polyeter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 -1
Resultat efter finansnetto 400 -1 -2 -7 -2 -2 -9 -6 0 -17
Årets resultat 400 -1 -2 -7 -2 -2 -9 -6 0 276
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tillgångar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 113 114 116 123 124 127 136 267 412
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 386 1 383 205 205 200 200 300 294 164 204
Kortfristiga skulder 1 4 1 181 1 179 1 177 1 176 1 074 1 070 1 069 887
Skulder och eget kapital 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 502
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 125 275
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 7,60% 7,53% 7,60% 7,73% 8,20% 8,27% 8,47% 9,07% 17,80% 27,43%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...