Visa allt om Hyltbrings i Tranås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 078 1 072 991 919 1 131 1 214 1 193 1 571 1 596 1 797
Övrig omsättning 95 - 9 - 27 - - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 8 16 -12 24 98 106 129 121 181
Resultat efter finansnetto 47 8 17 -10 30 98 107 131 125 181
Årets resultat 35 1 10 -10 20 72 77 92 86 124
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 71 1 6 12 19 28 19
Omsättningstillgångar 411 350 372 243 355 532 467 446 565 701
Tillgångar 411 350 372 314 357 538 479 465 593 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 197 196 185 216 366 324 287 255 259
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 179 153 176 129 142 172 154 176 335 458
Skulder och eget kapital 411 350 372 314 357 538 479 465 593 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 500 432 390 421 378 519 679 802
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 110
Löner till övriga anställda 587 504 2 11 103 26 22 16 29 468
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 307 361 293 265 289 261 254 308 323 314
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 20 170 30 40 60 90
Omsättning 1 173 1 072 1 000 919 1 158 1 214 1 193 1 580 1 596 1 797
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 078 1 072 991 919 566 607 597 524 532 599
Personalkostnader per anställd (tkr) 943 892 822 748 440 390 370 309 360 433
Rörelseresultat, EBITDA 47 8 16 -9 29 104 112 139 133 191
Nettoomsättningförändring 0,56% 8,17% 7,83% -18,74% -6,84% 1,76% -24,06% -1,57% -11,19% -%
Du Pont-modellen 11,44% 2,29% 4,57% -3,18% 8,12% 18,40% 22,34% 28,82% 20,91% 25,14%
Vinstmarginal 4,36% 0,75% 1,72% -1,09% 2,56% 8,15% 8,97% 8,53% 7,77% 10,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,52% 18,38% 19,78% 12,40% 18,83% 29,65% 26,24% 17,19% 14,41% 13,52%
Soliditet 56,45% 56,29% 52,69% 58,92% 60,50% 68,03% 67,95% 62,03% 43,49% 36,27%
Kassalikviditet 229,61% 228,76% 211,36% 188,37% 250,00% 309,30% 303,25% 253,41% 168,66% 153,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...