Visa allt om Swedtone Aktiebolag
Visa allt om Swedtone Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 272 145 275 397 217 393 496 659 967 783
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -9 -2 15 -8 24 16 15 33 43
Resultat efter finansnetto -35 -56 -94 -62 -76 -58 936 2 902 2 893 449
Årets resultat 262 241 195 508 494 1 060 2 037 4 029 4 050 455
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 609 3 609 3 609 3 609 3 609 3 609 3 609 3 609 3 609 3 609
Omsättningstillgångar 5 613 5 709 6 382 8 056 7 275 8 138 9 206 6 404 4 001 334
Tillgångar 9 221 9 318 9 991 11 664 10 883 11 747 12 815 10 012 7 609 3 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 486 6 723 6 982 6 788 7 780 8 287 9 226 7 189 4 171 1 111
Obeskattade reserver 1 292 1 666 2 040 2 407 2 167 1 927 1 437 950 483 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 300 300 400 500 600
Kortfristiga skulder 1 444 928 969 2 470 937 1 234 1 851 1 473 2 456 2 201
Skulder och eget kapital 9 221 9 318 9 991 11 664 10 883 11 747 12 815 10 012 7 609 3 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 500 1 000 2 000 0 1 010 990
Omsättning 272 145 275 397 217 393 496 659 967 783
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -9 -2 15 -8 24 16 15 33 43
Nettoomsättningförändring 87,59% -47,27% -30,73% 82,95% -44,78% -20,77% -24,73% -31,85% 23,50% -%
Du Pont-modellen -0,02% -0,10% -0,01% 0,14% -0,07% 0,20% 7,93% 30,12% 39,86% 13,77%
Vinstmarginal -0,74% -6,21% -0,36% 4,03% -3,69% 6,11% 204,84% 457,66% 313,65% 69,35%
Bruttovinstmarginal 4,04% 4,14% 4,36% 6,30% 1,84% 8,40% 5,65% 4,10% 4,86% 6,26%
Rörelsekapital/omsättning 1 532,72% 3 297,24% 1 968,36% 1 407,05% 2 920,74% 1 756,74% 1 482,86% 748,25% 159,77% -238,44%
Soliditet 81,27% 86,10% 84,93% 73,40% 86,16% 82,64% 80,07% 78,64% 59,39% 28,75%
Kassalikviditet 388,71% 615,19% 658,62% 326,15% 776,41% 659,48% 497,35% 434,76% 162,91% 15,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...