Visa allt om Tompla Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Tompla Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 355 30 858 27 790 31 983 35 384 31 811 31 308 44 209 56 025 53 715
Övrig omsättning 43 59 114 119 111 160 119 58 66 8
Rörelseresultat (EBIT) -400 -1 194 -269 -213 -272 238 -14 -594 -715 640
Resultat efter finansnetto -401 -1 184 -226 -162 -247 213 -109 -191 -515 635
Årets resultat -401 -1 184 -226 -162 -247 213 -109 -191 -515 635
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 11 32 54 76 49 19 47 92 90
Omsättningstillgångar 9 463 8 262 14 263 17 805 16 813 16 871 17 400 17 264 23 739 19 642
Tillgångar 9 463 8 273 14 295 17 859 16 889 16 920 17 418 17 311 23 832 19 732
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 348 3 749 10 933 14 959 15 121 15 368 15 155 15 264 15 402 15 791
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 115 4 524 3 362 2 900 1 768 1 553 2 263 2 047 8 431 3 941
Skulder och eget kapital 9 463 8 273 14 295 17 859 16 889 16 920 17 418 17 311 23 832 19 732
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 573 1 446 1 496 1 409 1 312 1 250 1 198 1 916 2 035 2 140
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 491 591 581 549 523 513 532 419 329 342
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 398 30 917 27 904 32 102 35 495 31 971 31 427 44 267 56 091 53 723
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 452 10 286 6 948 10 661 11 795 7 953 7 827 8 842 11 205 10 743
Personalkostnader per anställd (tkr) 800 679 520 653 612 441 432 467 528 529
Rörelseresultat, EBITDA -389 -1 172 -247 -191 -245 262 14 -566 -687 662
Nettoomsättningförändring -17,83% 11,04% -13,11% -9,61% 11,23% 1,61% -29,18% -21,09% 4,30% -%
Du Pont-modellen -4,09% -14,18% -1,46% -0,82% -1,44% 1,67% 0,28% -1,10% -2,11% 3,61%
Vinstmarginal -1,53% -3,80% -0,75% -0,46% -0,69% 0,89% 0,15% -0,43% -0,90% 1,33%
Bruttovinstmarginal 11,95% 12,06% 12,66% 12,24% 11,93% 13,09% 13,20% 10,89% 9,77% 12,28%
Rörelsekapital/omsättning 13,20% 12,11% 39,23% 46,60% 42,52% 48,15% 48,35% 34,42% 27,32% 29,23%
Soliditet 35,38% 45,32% 76,48% 83,76% 89,53% 90,83% 87,01% 88,18% 64,63% 80,03%
Kassalikviditet 154,75% 182,63% 424,24% 613,97% 950,96% 1 086,35% 768,89% 843,38% 280,87% 492,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...