Visa allt om Ettans Event- & Mediabolag AB
Visa allt om Ettans Event- & Mediabolag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 3 218 3 845 5 559 11 062 9 217 10 333 7 180 8 281 8 186 3 217
Övrig omsättning 66 103 135 81 96 139 112 58 28 12
Rörelseresultat (EBIT) -922 -1 396 -432 497 122 185 -538 -275 660 395
Resultat efter finansnetto -976 -1 395 -431 499 118 191 -529 -222 783 2 144
Årets resultat -976 -1 395 -431 415 123 191 -529 -222 582 2 101
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 064 1 305 1 261 1 205 1 293 1 406 1 295 1 139 2 186 1 187
Omsättningstillgångar 1 902 834 2 511 3 009 2 996 2 508 2 410 4 046 2 775 2 784
Tillgångar 2 965 2 139 3 772 4 214 4 289 3 914 3 705 5 185 4 961 3 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 783 1 509 2 905 3 336 2 921 2 797 2 606 3 255 3 477 2 895
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 111 94 90 90 127 109 140 58 55 0
Kortfristiga skulder 1 071 536 778 788 1 241 1 007 959 1 872 1 429 1 076
Skulder och eget kapital 2 965 2 139 3 772 4 214 4 289 3 914 3 705 5 185 4 961 3 971
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 342 340 360 375 401 433 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 516 1 688 1 479 2 714 2 724 3 249 2 448 2 961 2 875 1 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 611 669 593 970 966 1 060 1 093 1 318 1 152 442
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Omsättning 3 284 3 948 5 694 11 143 9 313 10 472 7 292 8 339 8 214 3 229
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 10 10 9 9 13 13 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 805 961 1 390 1 106 922 1 148 798 637 630 643
Personalkostnader per anställd (tkr) 551 622 563 431 435 552 456 373 357 367
Rörelseresultat, EBITDA -879 -1 319 -367 587 240 363 -481 -218 706 422
Nettoomsättningförändring -16,31% -30,83% -49,75% 20,02% -10,80% 43,91% -13,30% 1,16% 154,46% -%
Du Pont-modellen -30,96% -65,17% -11,40% 11,87% 2,96% 5,03% -13,98% -3,84% 15,78% 54,02%
Vinstmarginal -28,53% -36,25% -7,74% 4,52% 1,38% 1,91% -7,21% -2,40% 9,57% 66,68%
Bruttovinstmarginal 79,12% 75,03% 59,49% 68,02% 67,78% 77,43% 71,14% 75,51% 84,00% 80,51%
Rörelsekapital/omsättning 25,82% 7,75% 31,17% 20,08% 19,04% 14,53% 20,21% 26,25% 16,44% 53,09%
Soliditet 26,41% 70,55% 77,01% 79,16% 68,10% 71,46% 70,34% 62,78% 70,09% 72,90%
Kassalikviditet 177,59% 155,60% 322,75% 381,85% 241,42% 249,06% 251,30% 216,13% 194,19% 258,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...