Visa allt om Gästriklands Video AB
Visa allt om Gästriklands Video AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 333 4 028 3 961 4 462 4 435 5 014 5 605 4 897 3 861 3 943
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -48 125 90 206 140 107 122 129 119 -734
Resultat efter finansnetto -56 120 19 163 97 46 52 55 11 -855
Årets resultat -56 111 19 163 97 46 52 55 11 -850
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 55 60 65 72 78 237 395 550 748
Omsättningstillgångar 606 630 672 747 806 852 890 723 659 610
Tillgångar 656 685 732 812 878 930 1 126 1 118 1 209 1 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 173 62 43 -120 -217 -263 -315 -369 -780
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 23 45 123 289 462 342 265 367 526
Kortfristiga skulder 504 488 625 646 709 685 1 047 1 168 1 213 1 613
Skulder och eget kapital 656 685 732 812 878 930 1 126 1 118 1 209 1 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 275 150 230 220 251 150 146 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 572 617 279 556 625 770 756 413 377 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 193 203 187 200 226 265 261 196 220 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 333 4 028 3 961 4 462 4 435 5 014 5 605 4 897 3 861 3 943
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 5 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 167 2 014 1 320 892 1 109 1 254 1 401 1 224 965 789
Personalkostnader per anställd (tkr) 383 413 252 182 274 319 321 193 189 222
Rörelseresultat, EBITDA -43 130 95 212 146 266 281 291 292 -530
Nettoomsättningförändring 7,57% 1,69% -11,23% 0,61% -11,55% -10,54% 14,46% 26,83% -2,08% -%
Du Pont-modellen -7,16% 19,12% 5,46% 25,37% 15,95% 11,51% 10,83% 11,54% 13,98% -54,05%
Vinstmarginal -1,08% 3,25% 1,01% 4,62% 3,16% 2,13% 2,18% 2,63% 4,38% -18,62%
Bruttovinstmarginal 39,76% 46,10% 46,23% 50,07% 50,33% 50,62% 47,21% 43,33% 46,46% 37,81%
Rörelsekapital/omsättning 2,35% 3,53% 1,19% 2,26% 2,19% 3,33% -2,80% -9,09% -14,35% -25,44%
Soliditet 17,84% 25,26% 8,47% 5,30% -13,67% -23,33% -23,36% -28,18% -30,52% -57,44%
Kassalikviditet 25,60% 19,88% 19,20% 28,48% 35,54% 35,77% 29,51% 10,53% 16,82% 13,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...