Visa allt om Hans Lund Konsult AB
Visa allt om Hans Lund Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 306 26 667 1 123 998 1 065 530 200 0 2 054
Övrig omsättning 45 2 80 73 16 24 67 104 100 249
Rörelseresultat (EBIT) 218 -109 124 224 291 358 -64 -16 43 261
Resultat efter finansnetto 217 -111 130 232 290 356 -64 -18 41 248
Årets resultat 193 -111 99 165 210 301 -64 -18 41 248
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 24 31 2 5 7 10 14 3 6
Omsättningstillgångar 352 96 229 422 525 567 127 178 168 358
Tillgångar 368 120 259 424 529 574 137 193 171 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 112 224 325 360 341 39 103 161 260
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 62 8 36 99 169 234 98 89 10 103
Skulder och eget kapital 368 120 259 424 529 574 137 193 171 364
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 306 275 137 0 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 350 340 297 0 0 0 0 485
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 40 123 124 158 169 69 0 371
Utdelning till aktieägare 175 0 0 200 200 0 0 0 0 0
Omsättning 351 28 747 1 196 1 014 1 089 597 304 100 2 303
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 2 - - 2 2 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 26 334 562 - - 265 100 - 685
Personalkostnader per anställd (tkr) - 5 211 237 - - 267 119 - 366
Rörelseresultat, EBITDA 225 -102 131 227 294 361 -60 -13 46 264
Nettoomsättningförändring 1 076,92% -96,10% -40,61% 12,53% -6,29% 100,94% 165,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 59,24% -90,83% 50,97% 55,19% 55,20% 62,37% -45,26% -8,29% -% 72,25%
Vinstmarginal 71,24% -419,23% 19,79% 20,84% 29,26% 33,62% -11,70% -8,00% -% 12,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 94,77% 338,46% 28,94% 28,76% 35,67% 31,27% 5,47% 44,50% -% 12,41%
Soliditet 82,88% 93,33% 86,49% 76,65% 68,05% 59,41% 28,47% 53,37% 94,15% 71,43%
Kassalikviditet 567,74% 1 200,00% 636,11% 426,26% 310,65% 242,31% 129,59% 200,00% 1 680,00% 347,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...