Visa allt om Eurokullen Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Eurokullen Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 626 1 472 1 328 2 001 1 201 874 1 094 662 711 634
Övrig omsättning - - 6 796 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -708 -273 6 449 96 191 195 178 -17 51 49
Resultat efter finansnetto -404 326 5 829 256 -91 545 422 67 110 112
Årets resultat 1 966 3 492 187 -157 487 319 111 106 124
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 204 3 429 3 653 3 885 4 115 4 351 5 587
Omsättningstillgångar 7 156 11 179 13 097 4 855 4 741 4 655 4 971 4 491 4 000 2 779
Tillgångar 7 156 11 179 13 097 8 059 8 170 8 309 8 855 8 607 8 351 8 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 586 8 585 8 337 4 945 4 858 5 115 4 728 4 509 4 498 4 492
Obeskattade reserver 494 900 1 820 413 374 374 494 510 596 639
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 200 300 400 500 600
Kortfristiga skulder 2 076 1 694 2 940 2 702 2 938 2 619 3 333 3 188 2 757 2 635
Skulder och eget kapital 7 156 11 179 13 097 8 059 8 170 8 309 8 855 8 607 8 351 8 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 840 840 840 840 440 170 316 240 260 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 70 60 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 103 156 222 292 138 75 118 77 80 69
Utdelning till aktieägare 440 4 000 718 100 100 100 100 100 100 100
Omsättning 626 1 472 8 124 2 001 1 201 874 1 094 662 711 634
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 313 736 664 1 001 601 437 547 331 356 317
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 505 531 571 289 160 247 159 170 155
Rörelseresultat, EBITDA -708 -273 6 449 321 416 426 409 219 287 261
Nettoomsättningförändring -57,47% 10,84% -33,63% 66,61% 37,41% -20,11% 65,26% -6,89% 12,15% -%
Du Pont-modellen -5,55% 2,92% 52,27% 3,26% 3,22% 6,81% 5,05% 1,20% 3,17% 1,76%
Vinstmarginal -63,42% 22,15% 515,51% 13,14% 21,90% 64,76% 40,86% 15,56% 37,27% 23,19%
Bruttovinstmarginal 54,95% 54,76% 65,29% 77,16% 89,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 811,50% 644,36% 764,83% 107,60% 150,12% 232,95% 149,73% 196,83% 174,82% 22,71%
Soliditet 69,47% 83,08% 74,49% 65,14% 62,84% 64,88% 57,51% 56,65% 59,00% 59,19%
Kassalikviditet 344,70% 659,92% 445,48% 179,68% 161,37% 177,74% 149,14% 140,87% 145,09% 105,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...