Visa allt om Hage mfl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 537 2 260 1 710 762 1 125 1 880 3 909 4 761 5 031 3 851
Övrig omsättning - - - 14 - - 4 23 171 -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -3 136 -104 -164 -63 154 120 197 416
Resultat efter finansnetto 10 6 136 -198 -157 -63 155 69 199 387
Årets resultat -3 -2 99 -109 -11 -29 64 1 99 210
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 81 31 31 178 196 271 314 288 102
Omsättningstillgångar 53 247 576 63 156 323 1 170 1 210 717 1 171
Tillgångar 188 328 606 93 334 519 1 441 1 523 1 005 1 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 78 80 79 89 100 230 292 391 392
Obeskattade reserver 0 0 0 0 90 241 274 231 202 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 249 526 13 155 178 937 1 002 413 724
Skulder och eget kapital 188 328 606 93 334 519 1 441 1 523 1 005 1 274
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 126 146 180 346 455 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 10 30 30 -
Löner till övriga anställda 259 201 232 74 3 14 28 275 179 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 95 87 100 67 99 106 135 306 281 196
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 125 100 100
Omsättning 1 537 2 260 1 710 776 1 125 1 880 3 913 4 784 5 202 3 851
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 537 2 260 1 710 762 1 125 1 880 3 909 2 381 2 516 3 851
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 330 367 162 273 274 390 497 488 558
Rörelseresultat, EBITDA 51 9 136 -96 -147 -46 171 149 224 422
Nettoomsättningförändring -31,99% 32,16% 124,41% -32,27% -40,16% -51,91% -17,90% -5,37% 30,64% -%
Du Pont-modellen 12,23% 2,44% 22,44% -111,83% -47,01% -12,14% 10,76% 8,08% 19,80% 30,69%
Vinstmarginal 1,50% 0,35% 7,95% -13,65% -13,96% -3,35% 3,97% 2,58% 3,96% 10,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,78%
Rörelsekapital/omsättning -3,90% -0,09% 2,92% 6,56% 0,09% 7,71% 5,96% 4,37% 6,04% 11,61%
Soliditet 39,89% 23,78% 13,20% 84,95% 46,51% 53,49% 29,97% 30,09% 53,38% 39,70%
Kassalikviditet 46,90% 99,20% 109,51% 484,62% 100,65% 181,46% 124,87% 120,76% 173,61% 161,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...