Visa allt om Megalodon Försäkring & Personalstrategi Aktiebolag
Visa allt om Megalodon Försäkring & Personalstrategi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 151
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -37 -39 -46 -93 -44 -93 -16 -746 1 041
Resultat efter finansnetto -3 238 -647 1 304 285 4 825 28 503 1 583 48 1 023
Årets resultat -3 224 -494 1 304 285 4 825 28 503 1 583 48 668
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 970 5 985 4 973 80 146 128 284 271
Omsättningstillgångar 10 378 13 965 2 911 1 716 1 553 1 744 1 786 2 241 466 1 058
Tillgångar 10 379 13 965 8 882 7 701 6 526 1 823 1 932 2 368 750 1 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 621 13 025 7 798 6 644 6 502 1 807 1 907 1 934 351 853
Obeskattade reserver 541 556 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 058 1 032 4 4 4 8 8 1
Kortfristiga skulder 217 384 25 25 20 12 21 426 391 475
Skulder och eget kapital 10 379 13 965 8 882 7 701 6 526 1 823 1 932 2 368 750 1 329
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 35
Utdelning till aktieägare 0 180 155 150 143 130 127 530 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 151
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 576
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 20
Rörelseresultat, EBITDA -41 -37 -34 -38 -88 -36 -80 -12 -734 1 051
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -99,39% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 6,40% 78,33%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 685,71% 90,44%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 1 071,43% 50,65%
Soliditet 96,76% 96,37% 87,80% 86,27% 99,63% 99,12% 98,71% 81,67% 46,80% 64,18%
Kassalikviditet 4 782,49% 3 636,72% 11 644,00% 6 864,00% 7 765,00% 14 533,33% 8 504,76% 526,06% 119,18% 222,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...