Visa allt om PSÖ Styrkonsult Aktiebolag
Visa allt om PSÖ Styrkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 918 1 272 1 103 1 472 1 299 1 365 1 437 1 441 1 305 1 258
Övrig omsättning - 29 - - - - - 52 - 24
Rörelseresultat (EBIT) -52 345 211 518 434 584 301 442 315 -494
Resultat efter finansnetto -74 345 478 556 458 579 329 469 331 -266
Årets resultat -74 266 370 410 337 426 242 387 238 -188
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 408 1 714 0 0 0 0 4 9 16 26
Omsättningstillgångar 956 845 2 474 2 347 2 023 1 811 1 572 1 475 1 102 1 085
Tillgångar 2 365 2 560 2 474 2 347 2 023 1 811 1 575 1 484 1 119 1 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 182 2 412 2 301 2 071 1 791 1 581 1 285 1 164 867 723
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 182 148 173 276 232 229 290 321 252 387
Skulder och eget kapital 2 365 2 560 2 474 2 347 2 023 1 811 1 575 1 484 1 119 1 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 261 408 411 373 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 324 353 352 401 345 0 0 0 153 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 226 221 224 184 182 191 432 317 172 1 106
Utdelning till aktieägare 163 156 155 140 130 128 130 120 90 95
Omsättning 918 1 301 1 103 1 472 1 299 1 365 1 437 1 493 1 305 1 282
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 459 636 552 736 650 683 719 721 653 629
Personalkostnader per anställd (tkr) 292 306 310 332 283 249 430 374 352 737
Rörelseresultat, EBITDA -52 345 211 518 434 588 306 449 324 -485
Nettoomsättningförändring -27,83% 15,32% -25,07% 13,32% -4,84% -5,01% -0,28% 10,42% 3,74% -%
Du Pont-modellen -2,20% 13,52% 19,32% 23,82% 22,64% 32,30% 21,02% 31,74% 29,85% -23,60%
Vinstmarginal -5,66% 27,20% 43,34% 37,98% 35,26% 42,86% 23,03% 32,69% 25,59% -20,83%
Bruttovinstmarginal 90,63% 99,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 84,31% 54,80% 208,61% 140,69% 137,88% 115,90% 89,21% 80,08% 65,13% 55,48%
Soliditet 92,26% 94,22% 93,01% 88,24% 88,53% 87,30% 81,59% 78,44% 77,48% 65,14%
Kassalikviditet 525,27% 570,95% 1 430,06% 850,36% 871,98% 790,83% 542,07% 459,50% 437,30% 280,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...