Visa allt om Jahnke Synvård Aktiebolag
Visa allt om Jahnke Synvård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 192 1 929 1 869 1 650 1 646 1 419 1 442 1 325 1 429 1 571
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 048 1 785 1 725 1 506 1 502 1 275 1 298 1 181 1 285 1 426
Resultat efter finansnetto 2 048 1 785 1 737 1 508 1 500 1 277 1 307 1 169 1 282 1 433
Årets resultat 6 4 15 2 0 -3 7 -3 0 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 150 144 140 125 164 123 126 119 122 122
Tillgångar 150 144 140 125 164 123 126 119 122 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 144 140 125 123 123 126 119 122 122
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 150 144 140 125 164 123 126 119 122 122
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 192 1 929 1 869 1 650 1 646 1 419 1 442 1 325 1 429 1 571
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 048 1 785 1 725 1 506 1 502 1 275 1 298 1 181 1 285 1 426
Nettoomsättningförändring 13,63% 3,21% 13,27% 0,24% 16,00% -1,60% 8,83% -7,28% -9,04% -%
Du Pont-modellen 1 365,33% 1 239,58% 1 240,71% 1 205,60% 915,85% 1 038,21% 1 038,10% 993,28% 1 054,10% 1 173,77%
Vinstmarginal 93,43% 92,53% 92,94% 91,33% 91,25% 89,99% 90,71% 89,21% 89,99% 91,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,84% 7,47% 7,49% 7,58% 7,41% 8,67% 8,74% 8,98% 8,54% 7,77%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% 390,48% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...