Visa allt om HERAB, Härjedalens Entreprenad & Renhållning Aktiebolag
Visa allt om HERAB, Härjedalens Entreprenad & Renhållning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 321 20 648 20 238 27 654 30 195 29 363 31 296 29 336 26 402 21 251
Övrig omsättning - 507 533 977 225 275 2 053 237 124 300
Rörelseresultat (EBIT) 1 830 2 774 2 394 2 420 -388 -534 1 915 256 896 1 392
Resultat efter finansnetto 1 816 2 665 2 213 1 977 -1 040 -1 147 1 734 28 550 1 176
Årets resultat 2 006 2 500 46 44 29 24 20 133 197 1 111
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 189 8 192 10 749 10 278 16 200 19 651 22 682 11 453 11 980 9 828
Omsättningstillgångar 9 903 10 154 8 511 8 404 5 016 4 396 8 333 5 052 4 634 3 868
Tillgångar 15 092 18 346 19 260 18 681 21 216 24 047 31 014 16 505 16 614 13 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 201 4 195 1 694 1 648 1 604 1 576 1 552 1 532 1 399 1 802
Obeskattade reserver 3 521 4 293 4 840 4 550 2 976 4 076 5 277 3 068 3 199 2 929
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 953 1 451 8 531 6 439 9 422 11 665 15 896 5 795 6 287 4 119
Kortfristiga skulder 4 418 8 407 4 194 6 044 7 213 6 731 8 289 6 111 5 729 4 846
Skulder och eget kapital 15 092 18 346 19 260 18 681 21 216 24 047 31 014 16 505 16 614 13 696
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 546 827 360 406 759
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 22 22 0
Löner till övriga anställda 3 986 5 853 5 751 8 548 9 496 9 038 8 960 8 312 7 242 4 870
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 672 2 183 2 257 3 286 3 435 3 261 3 302 3 152 2 773 1 881
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
Omsättning 14 321 21 155 20 771 28 631 30 420 29 638 33 349 29 573 26 526 21 551
Nyckeltal
Antal anställda 13 16 16 24 26 26 29 27 24 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 102 1 291 1 265 1 152 1 161 1 129 1 079 1 087 1 100 1 118
Personalkostnader per anställd (tkr) 443 517 506 476 488 483 464 449 443 404
Rörelseresultat, EBITDA 3 111 5 365 4 978 5 920 3 588 3 550 4 801 3 029 3 479 3 488
Nettoomsättningförändring -% 2,03% -26,82% -8,42% 2,83% -6,18% 6,68% 11,11% 24,24% -%
Du Pont-modellen 12,22% 15,32% 12,66% 13,19% -1,59% -2,02% 6,37% 2,57% 5,69% 10,51%
Vinstmarginal 12,88% 13,61% 12,05% 8,91% -1,12% -1,66% 6,32% 1,45% 3,58% 6,77%
Bruttovinstmarginal 71,04% 70,43% 69,83% 65,26% 59,24% 60,46% 58,99% 56,95% 59,58% 59,08%
Rörelsekapital/omsättning 38,30% 8,46% 21,33% 8,53% -7,28% -7,95% 0,14% -3,61% -4,15% -4,60%
Soliditet 59,29% 41,12% 28,40% 26,77% 17,90% 19,05% 17,54% 22,67% 22,28% 28,55%
Kassalikviditet 224,15% 120,78% 202,93% 139,05% 69,54% 65,31% 100,53% 82,67% 80,89% 79,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...