Visa allt om Försäkringskonsult Ingemar Wejle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 229 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -49 -53 -45 -49 -45 -53 168 -74 -62 -75
Resultat efter finansnetto 31 -56 -6 15 -112 73 251 -214 -87 67
Årets resultat 31 -56 -6 15 -112 73 221 -214 -87 43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 6 6 6 6 6 11 57 64 69
Omsättningstillgångar 663 635 685 688 673 816 739 454 860 1 183
Tillgångar 669 641 691 694 679 822 750 512 924 1 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 650 619 675 681 666 778 705 484 909 1 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 23 16 13 13 45 46 28 15 56
Skulder och eget kapital 669 641 691 694 679 822 750 512 924 1 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 211 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 1 1 2 2 4 1 15
Rörelseresultat, EBITDA -49 -53 -45 -49 -45 -48 174 -68 -57 -65
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,16% 96,57% 97,68% 98,13% 98,09% 94,65% 94,00% 94,53% 98,38% 95,52%
Kassalikviditet 3 489,47% 2 760,87% 4 281,25% 5 292,31% 5 176,92% 1 813,33% 1 606,52% 1 621,43% 5 733,33% 2 112,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...