Visa allt om Försäkringskonsult Ingemar Wejle Aktiebolag
Visa allt om Försäkringskonsult Ingemar Wejle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 229 - -
Rörelseresultat (EBIT) -55 -49 -53 -45 -49 -45 -53 168 -74 -62
Resultat efter finansnetto -43 31 -56 -6 15 -112 73 251 -214 -87
Årets resultat -43 31 -56 -6 15 -112 73 221 -214 -87
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 6 6 6 6 6 6 11 57 64
Omsättningstillgångar 625 663 635 685 688 673 816 739 454 860
Tillgångar 631 669 641 691 694 679 822 750 512 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 607 650 619 675 681 666 778 705 484 909
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 19 23 16 13 13 45 46 28 15
Skulder och eget kapital 631 669 641 691 694 679 822 750 512 924
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 462 0 0 0 0 0 0 0 0 211
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 1 1 2 2 4 1
Rörelseresultat, EBITDA -55 -49 -53 -45 -49 -45 -48 174 -68 -57
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,20% 97,16% 96,57% 97,68% 98,13% 98,09% 94,65% 94,00% 94,53% 98,38%
Kassalikviditet 2 604,17% 3 489,47% 2 760,87% 4 281,25% 5 292,31% 5 176,92% 1 813,33% 1 606,52% 1 621,43% 5 733,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...