Visa allt om MAGUNO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 403 0 0 8 0 2 0 11 656 1 137
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 394 -8 -17 -43 -64 -110 -108 -209 254 390
Resultat efter finansnetto 165 -6 -12 -42 -75 -119 -174 -68 285 392
Årets resultat 165 -6 -12 -42 -75 -119 -174 -68 206 283
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 246 246 246 7 24 39 14 727 226
Omsättningstillgångar 629 118 135 147 429 496 602 801 473 748
Tillgångar 629 365 381 394 435 520 640 815 1 200 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 530 365 372 383 425 500 620 795 1 043 902
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 0 10 10 10 20 21 21 157 72
Skulder och eget kapital 629 365 381 394 435 520 640 815 1 200 974
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 75 150 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 8 47 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 180 65
Omsättning 403 0 0 8 0 2 0 11 656 1 137
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 11 656 1 137
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 124 238 213
Rörelseresultat, EBITDA 394 -8 -17 -43 -59 -106 -103 -202 259 397
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -% -100,00% -98,32% -42,30% -%
Du Pont-modellen 62,80% -% -% -10,41% -% -20,96% -% -8,34% 23,75% 40,55%
Vinstmarginal 98,01% -% -% -512,50% -% -5 450,00% -% -618,18% 43,45% 34,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 62,50% -% 0,00% -% 100,00% 88,72% 59,89%
Rörelsekapital/omsättning 131,51% -% -% 1 712,50% -% 23 800,00% -% 7 090,91% 48,17% 59,45%
Soliditet 84,26% 100,00% 97,64% 97,21% 97,70% 96,15% 96,88% 97,55% 86,92% 92,61%
Kassalikviditet 635,35% -% 1 350,00% 1 470,00% 4 260,00% 2 465,00% 2 766,67% 3 714,29% 287,90% 908,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...