Visa allt om Zen Artpaper Aktiebolag
Visa allt om Zen Artpaper Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 115 154 120 142 171 181 208 264 276
Övrig omsättning - - - 28 33 - 4 - - 70
Rörelseresultat (EBIT) -51 -63 -36 -11 1 -1 -50 -35 1 -5
Resultat efter finansnetto -53 -65 -38 -13 -1 -4 -52 -37 -2 -9
Årets resultat -53 -65 -38 -13 -1 -4 -52 -32 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 8 13 18
Omsättningstillgångar 78 108 134 120 100 114 111 141 143 123
Tillgångar 78 108 134 120 100 114 115 149 155 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -151 -97 -32 6 19 20 24 76 108 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 229 205 167 114 81 94 91 73 42 23
Skulder och eget kapital 78 108 134 120 100 114 115 149 155 141
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 4
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 115 154 148 175 171 185 208 264 346
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 115 154 120 142 171 181 208 264 276
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 5 17
Rörelseresultat, EBITDA -51 -63 -36 -11 1 3 -46 -30 6 1
Nettoomsättningförändring -13,04% -25,32% 28,33% -15,49% -16,96% -5,52% -12,98% -21,21% -4,35% -%
Du Pont-modellen -65,38% -58,33% -26,12% -9,17% 1,00% -0,88% -43,48% -23,49% 0,65% -3,55%
Vinstmarginal -51,00% -54,78% -22,73% -9,17% 0,70% -0,58% -27,62% -16,83% 0,38% -1,81%
Bruttovinstmarginal 71,00% 55,65% 62,99% 73,33% 70,42% 80,70% 54,70% 57,69% 61,74% 45,29%
Rörelsekapital/omsättning -151,00% -84,35% -21,43% 5,00% 13,38% 11,70% 11,05% 32,69% 38,26% 36,23%
Soliditet -193,59% -89,81% -23,88% 5,00% 19,00% 17,54% 20,87% 51,01% 72,00% 81,70%
Kassalikviditet 4,80% 8,29% 29,94% 36,84% 34,57% 29,79% 51,65% 50,68% 114,29% 165,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...